Hogeschool Viaa

Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek.

Op Viaa leven we vanuit het Woord van God. Dat betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Onze slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’.

Opleidingen

Hogeschool Viaa is een kleine hogeschool in Zwolle met ruim 1500 studenten. Zij volgen allemaal een opleiding waarin werken met mensen centraal staat. Viaa biedt de volgende opleidingen (in voltijd en/of deeltijd) aan:

 • Pabo
 • Verpleegkunde
 • Social Work
 • SPH (in afbouw)
 • MW&D (in afbouw)
 • Theologie
 • Godsdienstleraar
 • Master Interprofessioneel werken met Jeugd
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie (ad)
 • Praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige

 

Verder studeren

Als je klaar bent met je opleiding of je bent al werkzaam in het werkveld, dan kun je bij Viaa ook verder studeren. We bieden verschillende deeltijdstudies, nascholingen, masters, cursussen en trainingen aan om je verder te kunnen specialiseren binnen het vakgebied onderwijs, zorg, social work en theologie.

Onderzoek

Het KennisOffice Viaa houdt zich bezig met onderzoek binnen de vakgebieden van onze opleidingen: onderwijs, zorg, social work en theologie. Het KennisOffice bestaat uit drie lectoraten:

 • Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
 • Lectoraat Zorg en Zingeving
 • Lectoraat Goede onderwijspraktijken
Onderzoek Viaa

Identiteit

Op Viaa leven en werken we vanuit de Bijbel, die we erkennen als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. Dat betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Onze slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’. Van medewerkers van Viaa wordt verwacht dat ze actief lid zijn van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en die de Apostolische geloofsbelijdenis beschouwt als een betrouwbare samenvatting van de bijbel.

Hogeschool Viaa is vernieuwd

Het gebouw van Hogeschool Viaa stond in 2017/2018 in de steigers. We hebben een gebouw gekregen met een lichte gevel, veel glas, een ander front en een andere uitstraling én het gebouw is veel duurzamer geworden.

Lees meer over de vernieuwing van het gebouw