Privacyverklaring

Versie 1.0, vastgesteld door het college van bestuur op 25 juni 2018

Binnen Hogeschool Viaa vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw/jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we gebruiken, met welk doel, hoe de beveiliging is geregeld, wat de bewaartermijnen zijn en wat uw/jouw privacyrechten zijn.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Hogeschool Viaa, Grasdorpstraat 2, 8012 EN in Zwolle.

Deze Privacyverklaring treedt in werking op 25 juni 2018
Deze Privacyverklaring zal indien nodig worden geactualiseerd. De gewijzigde Privacyverklaring zal dan worden gepubliceerd op onze website. We raden u aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Hieronder vind je een link naar de privacyverklaring voor de verschillende doelgroepen.

Privacyverklaring voor belangstellenden, relaties, bezoekers website
Privacyverklaring voor studenten en alumni
Privacyverklaring voor cursisten