Missie en Visie

De missie van Hogeschool Viaa is: ‘Als je gelooft in je werk’.

Missie

De missie van Viaa luidt in zijn kortste formulering “Als je gelooft in je werk”. Deze formulering verwijst allereerst naar de grond van waaruit wij in Viaa willen werken. En als tweede laag verwijst de missie naar de betekenis die het geloof heeft voor de wijze waarop professionals die door Viaa worden gevormd in hun werk staan. De derde laag is de overtuiging dat de betekenis die we vanuit dat geloof geven aan onze sociale en maatschappelijke omgeving van belang is voor de werkvelden waar Viaa zich op richt. Die gelaagdheid in de missie geeft betekenis aan ons beeld van Viaa.

Onze missie:

Viaa is een centrum van kennis. We leveren vanuit identiteit op relevante, inspirerende en professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang. We leiden studenten op en onderzoeken en adviseren de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management en bestuur. Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.

Visie

Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardige opleidingen. Dat doen we met een bevlogen team van medewerkers en een grote betrokkenheid bij onze studenten, samenleving en schepping. We handelen vanuit een sterke onderlinge verbondenheid, vol overtuiging en bezieling. Daarmee voorzien we het werkveld van bezielde, geïnspireerde en reflectieve professionals.

Het christelijk geloof zit in het DNA van onze hogeschool en is een leidraad voor ons handelen. Wij zien onze studenten als unieke personen en mogen bijdragen aan hun persoonlijke en professionele groei. Daarbij hebben wij oog voor zowel talenten als belemmeringen. We hopen dat onze studenten op deze manier mogen ervaren wat ze zelf in de samenleving kunnen betekenen en zo bijdragen aan een duurzame omgang met de schepping.

Wij geloven dat God een God is van verbinding. Jezus zelf ging ons voor in een houding van gastvrijheid en openheid. Wij waarderen diversiteit en verwelkomen iedereen die graag komt studeren op een school die zich laat leiden door christelijke overtuigingen. Uit verbondenheid en samenwerking ontstaat het beste klimaat voor onderwijs en ontwikkeling. Elk mens is uniek en geen pad is hetzelfde.

Menselijke waarden staan bij ons hoog in het vaandel. Dat geeft lading aan onze inzet op rentmeesterschap en duurzaamheid. Dit komt tot uiting in onze visie op onderwijs en onderzoek: wij begeleiden studenten in hun ontwikkeling tot bezielde professionals, waarbij in onze lectoraatsthema’s de zorg en ontwikkeling voor mensen en hoop op herstel en vernieuwing centraal staan.

Hogeschool Viaa is deskundig op het gebied van interprofessioneel opleiden. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, vanuit de oprechte verbinding met relaties in het werkveld, dragen we bij aan domeinoverstijgend denken en handelen.

We zijn een transparante en open organisatie. Onze schaalgrootte, ons bijzondere karakter en onze regionale focus maken ons onderscheidend. Daarmee spelen we in op de continu veranderende maatschappij.

Bekijk hier het strategisch Plan 2021 - 2025