Publicaties

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken geeft diverse publicaties uit. Hieronder een overzicht van de meest recente publicaties.

Publicaties 2021

Bolks, T. en Spoelstra, T. (16 december 2021). Laat de stem van de lerende luider klinken. Reformatorisch Dagblad

Paalman, I. en Bolks, T. Wie ben je? Wie wil je zijn als leraar? (inkijkexemplaar) Hogeschool Viaa

Spoelstra, T. (17 februari 2021). Podcast: Weg van school. Podcastmeesters

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken en praktijkonderzoekers (februari 2021). Van paarden in corona tijd of stick to your vision. Hogeschool Viaa, Zwolle

Quaglia Institute – Voice&Aspirations en Lectoraat Goede Onderwijs praktijken. Mijn Stem als leerkacht. Zelfonderzoek instrument.

Interview met Ingrid Paalman, door Mark Weghorst (28 januari 2021). Haal leer-kracht uit alle generaties en luister naar iedere lerende. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Hogere lat lagere drempels (januari 2021). Voorzittersverslag van werkzaamheden van de Commissie Onderwijsbevoegdheden.

 

Publicaties 2020

Spoelstra, T. (15 december 2020). Ontwikkel tegendraadse visie op burgerschapsvorming. Reformatorisch Dagblad

Paalman, I. (10 december 2020). Podcast: De stem van de lerende. Platform Samen Opleiden

Paalman, I. (2020). ‘De stem van de lerende: luisteren, leren en leiden in tijden van verandering.’ En: ‘De stem van de lerende is een ‘way of being’.’ In: Van Twaalf tot Achtien.

Paalman, I. (2020). PET-talk ‘De stem van de Lerende.’ www.platformsamenopleiden.nl  

Paalman, I. (2020). School is de plek van verbinding! OJ Actueel 

Spoelstra, T. (2020). Om te groeien heeft de schoolcultuur een goede bedding nodig! Naar aanleiding van onderzoek bij ARS te Hardenberg en GBS de Morgenster

Goede Onderwijspraktijken (2020). School blijkt dé plek voor ontmoeting en verbinding. Leren vanuit de toekomst voor het heden van ons onderwijs. Een blik op Covid-19 vanuit de toekomst.

Goede Onderwijspraktijken (2020). Reactie op de Brief vanuit de Toekomst voor het heden van het onderwijs.

Paalman, I. (2020 juni). Ervaringen in coronatijd: ruimte geven aan de stem van leerlingen. Van twaalf tot achttien.

Spoelstra, T., & Paalman, I. (2020). Door de toenemende overheidsinvloed gaan scholen steeds meer op elkaar lijken. Dat doet geen recht aan de diversiteit in de samenleving. Het onderwijs moet zich afvragen wie het voor een naaste kan zijn. Friesch Dagblad.

Paalman, I. (4 maart 2020) Lectorale rede: De stem van de lerende zichtbaar maken

W. Jongstra, T. Spoelstra, I. Pauw. (2020). De kracht van jeugdliteratuur. Een verkenning naar de betekenis van jeugdliteratuur voor het burgerschapsonderwijs. Veerkracht, 1, 18-21.

I. Paalman (2020). De stem van de lerende zichtbaar maken – Lectorale rede

I. Paalman & T. Spoelstra (2020). Geef school vrijheid bij invulling vak burgerschap – Artikel in het Reformatorisch Dagblad.

W. Jongstra, T. Spoelstra, R. Aantjes, I. Pauw & B. de Muynck. (2020) Onderzoeksverslag. Een verkenning naar de rol van jeugdliteratuur in de persoonsvormende en socialiserende functie van het basisonderwijs. 

Publicaties 2019

T. Bolks (2019). Kijk op goed onderwijs – Een inventarisatieonderzoek naar de theorie en de praktijk (binnen het samenwerkingsverband Scope) van goed onderwijs

In de bundel Viaa Onderzoekt, die in het najaar van 2019 gepubliceerd is, zijn een viertal artikelen van het lectoraat opgenomen. Te weten; Interview lector Ingrid Paalman, Professionele dilemma’s van bestuurders, Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit en Een nieuwe kijk op kunstonderwijs – Kunst in leren

T. Spoelstra, M. Peltenburg & J. Castelijns (2019). Handreiking Interprofessioneel Moreel Beraad – Een uitvloeisel van ‘Omgaan met Professionele Dilemma’s van bestuurders’. RADIANT

H. Bakker (CHE), J. Biersteker (Viaa), R. de Graaf (CHE), T. Spoelstra (Viaa) (2019). Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Levensbeschouwelijke dimensie van Persoonlijk Meesterschap – RADIANT.
Op te vragen via t.spoelstra@viaa.nl

Anneke Meester-van Laar, G. D. Bertram-Troost, J. Hoogland, D. J. de Ruyter (2019). What’s the problem? Investigation of Dutch policy statements in search of causes of stagnating citizenship education. Beliefs and PracticesLEARN! – Education, identity and diversityPolitical Science and Public AdministrationNew Public Governance (NPG)Educational Studies. 10.1177/1746197919833373.

Pettenburg, M., Spoelstra, T. en Castelijns, J. (Juni 2019) Professionele dilemma’s van bestuurders. Schoolmanagement.

Ludie Gootjes (red.) (2019). Kunst in Leren. Authentiek kunstonderwijs vanuit Persoonlijke Meesterschap. Zwolle: Lectoraat Goede Onderwijspraktijken. ISBN 978-90-75545-87

Archief Publicaties