De persoon en professional van de leraar

Als leraar vorm je de spil tussen leerlingen en de lesstof. Je brengt leerlingen kennis en vaardigheden bij, maar doet dat altijd vanuit jouw kijk op de wereld.

Persoonlijke ontwikkeling stopt namelijk nooit: ontmoetingen, gebeurtenissen en ervaringen maken jou tot de leraar die je bent. Wanneer je je daarvan bewust bent, kun je jouw handelen in breder perspectief zien. En écht goed onderwijs bieden. Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken onderzoekt welke competenties je nodig hebt om deze stap te zetten.

De persoon van de leraar vormt de leerling: met jouw handelen geef je richting aan het onderwijs. Maar wanneer is dat handelen goed?

Waar doen we onderzoek naar?

Binnen het lectoraat Goede Onderwijsprakijken maken we je bewust van jouw identiteit. We onderzoeken welke competenties je nodig hebt om kennis en vaardigheden op de juiste manier aan leerlingen over te brengen.

Bij onze onderzoeken komen verschillende vraagstukken aan bod:

  • We praten met leraren over goed onderwijs. Wat verstaan zij hieronder? En hoe laten zij dat in de praktijk zien?
  • We verdiepen ons in persoonlijk meesterschap. Op welke manier kun je in het klaslokaal invulling geven aan thema’s als christelijke grondhouding, eigen verantwoordelijkheid, onderzoekend leren, visieontwikkeling en reflectie?

Wat is het resultaat van onze onderzoeken?

Je kunt pas écht goed onderwijs bieden als je weet waarom je dingen doet zoals je ze doet. Met onze publicaties en praktische handreikingen zorgen we voor nieuwe inzichten. Ook begeleiden we de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa bij het verder aanscherpen van de onderwijsvisie. Meer weten? Ga naar onze publicaties.

Samenwerkingsverband met Radiant lerarenopleidingen

Publicaties