Over ons

De kenniskring Goede onderwijspraktijken bestaat uit een team van gedreven mensen met hart voor het vak van leerkracht.

Door de participatie van de kenniskringleden uit de opleiding pabo en het werkveld van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs is het lectoraat nauw betrokken bij de praktijk van het onderwijs. Ook levert het lectoraat door middel van onderzoek en training een bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van hoger beroepsonderwijs zoals dat aan de pabo vorm krijgt.

Lector

“Bij alles wat ik doe ga ik voor het leren van de leerling en de leerkracht. Het is belangrijk om te luisteren, te leren van hetgeen je hoort en dan te gaan leiden. Vaak gaan we ‘gelijk’ aan de slag zonder dat we de vraag achter de vraag goed hebben verkend. Belangrijk is dus om gezamenlijk invulling te geven aan de stem van de lerende. Dit kan alleen als we met elkaar samenwerken rondom onze ambities: optimaliseren van het leren en leven van het kind in de samenleving. Ik laat me graag uitnodigen voor een kopje koffie en een goed gesprek over leren en het ‘hoe-dan’ ervan. Daarnaast houd ik ervan om buiten de geijkte paden te werken aan vraagstukken, het liefst op een zo creatief mogelijke manier.”

Lid kenniskring

Henk Averesch volgde een opleiding tot analytisch chemicus, waarna hij elf jaar in het voortgezet onderwijs werkte als docent Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde en Informatica. Vervolgens maakte hij de overstap naar het hbo en ging als docent Science aan de slag. Op dit moment is hij actief binnen de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Henk geeft de vakken Wetenschap & Techniek, ICT, Onderzoeksvaardigheden en Natuur. Ook staat hij voor de klas bij de master Leren & Innoveren. Tussen de bedrijven door rondde hij onlangs de master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering af aan de Universiteit van Utrecht.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: bij het lectoraat werkt Henk aan een promotieonderzoek dat gaat over het geven van christelijke betekenis aan lessen in het basisonderwijs. Doel van dit onderzoek is dat het christelijk onderwijs als goede onderwijspraktijk wordt neergezet.

Lid kenniskring

Tonnis Bolks behaalde zijn pabo-diploma, volgde daarna een opleiding tot tekenleraar, bezocht de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek. Hij werkte onder meer als leraar, begeleider en directeur in het basisonderwijs. Op dit moment is hij docent Onderwijskunde en Pedagogiek bij de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Tonnis is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Hij doet onderzoek naar goed onderwijs en de persoon van de leraar. Hij vindt dat goed onderwijs moet gaan over de praktijk van elke schooldag. Vanuit die visie geeft hij vorm aan de samenwerking tussen basisscholen, de opleidingen van Hogeschool Viaa en het lectoraat. Doel is dat er met elkaar wordt gewerkt aan goed, christelijk onderwijs.

 

Lid kenniskring

Tamme Spoelstra is als leraar Geschiedenis en Nederlands jarenlang werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Na zijn studie Geschiedenis aan de RuG vond hij een nieuwe uitdaging bij Hogeschool Viaa. Na afronding van zijn promotie aan de VU werd hij lid van de kenniskring Goede Onderwijspraktijken. Op dit moment werkt hij als docent Wereldoriëntatie bij de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa en is hij docent bij de masters Leren & Innoveren en Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Tamme is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Hij heeft als aandachtsgebieden burgerschapsvorming en levenswaardig leren. Met zijn onderzoeken wil hij scholen helpen bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van goed vormend christelijk onderwijs. Belangrijk, want zo kunnen leerlingen optimaal worden ondersteund bij het vinden van een plek in de samenleving.