Over ons

De kenniskring Goede onderwijspraktijken bestaat uit een team van gedreven mensen met hart voor het vak van leerkracht.

Door de participatie van de kenniskringleden uit de opleiding pabo en het werkveld van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs is het lectoraat nauw betrokken bij de praktijk van het onderwijs. Ook levert het lectoraat door middel van onderzoek en training een bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van hoger beroepsonderwijs zoals dat aan de pabo vorm krijgt.

Lector

IngridPaalman6371

“Bij alles wat ik doe ga ik voor het leren van de leerling en de leerkracht. Het is belangrijk om te luisteren, te leren van hetgeen je hoort en dan te gaan leiden. Vaak gaan we ‘gelijk’ aan de slag zonder dat we de vraag achter de vraag goed hebben verkend. Belangrijk is dus om gezamenlijk invulling te geven aan de stem van de lerende. Dit kan alleen als we met elkaar samenwerken rondom onze ambities: optimaliseren van het leren en leven van het kind in de samenleving. Ik laat me graag uitnodigen voor een kopje koffie en een goed gesprek over leren en het ‘hoe-dan’ ervan. Daarnaast houd ik ervan om buiten de geijkte paden te werken aan vraagstukken, het liefst op een zo creatief mogelijke manier.”

 

Lid kenniskring

VIAAHenkA0030

Henk Averesch volgde een opleiding tot analytisch chemicus, waarna hij in het voortgezet onderwijs werkte als docent scheikunde, wiskunde, natuurkunde en informatica. Daarbij dirigeerde hij het schoolkoor. Na 11 jaar maakte hij de overstap naar het hbo en ging als docent Science aan de slag. Tegelijkertijd ronde hij de master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering aan de Universiteit van Utrecht af met een thesis over het pedagogisch-didactisch handelen van catecheten. Op dit moment is hij al meer dan 14 jaar actief binnen de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa en geeft hij de vakken natuuronderwijs, wetenschap & technologie en onderzoeksvaardigheden. Ook is hij docent en lesplaatscoördinator binnen de master Leren & Innoveren van de Driestar, CHE en Viaa.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Binnen het lectoraat werk Henk aan een promotieonderzoek naar de impact van de persoonlijke levensbeschouwing van de leerkracht op de lesvoorbereiding.

Oproep: voor dat onderzoek zijn leraren nodig die iets kunnen delen over hun overtuigingen als leraar en hoe dat vorm krijgt in de les. Heb je interesse om deel uit te maken van dit onderzoek, dan komt Henk graag met je in contact. Mail (of bel) dan naar Henk Averesch op h.averesch@viaa.nl (038-4255542).

 

Lid kenniskring

VIAATonnis0017

Tonnis Bolks behaalde zijn pabo-diploma, volgde daarna een opleiding tot tekenleraar, bezocht de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek. Hij werkte onder meer als leraar, begeleider en directeur in het basisonderwijs. Op dit moment is hij docent Onderwijskunde en Pedagogiek bij de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Tonnis is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Hij doet onderzoek naar goed onderwijs en de persoon van de leraar. Hij vindt dat goed onderwijs moet gaan over de praktijk van elke schooldag. Vanuit die visie geeft hij vorm aan de samenwerking tussen basisscholen, de opleidingen van Hogeschool Viaa en het lectoraat. Doel is dat er met elkaar wordt gewerkt aan goed, christelijk onderwijs.

 

 

Lid kenniskring

TammeSpoelstra6415

Tamme Spoelstra is als leraar Geschiedenis en Nederlands jarenlang werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Na zijn studie Geschiedenis aan de RuG vond hij een nieuwe uitdaging bij Hogeschool Viaa. Na afronding van zijn promotie aan de VU werd hij lid van de kenniskring Goede Onderwijspraktijken. Op dit moment werkt hij als docent Wereldoriëntatie bij de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa en is hij docent bij de masters Leren & Innoveren en Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Tamme is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Hij heeft als aandachtsgebieden burgerschapsvorming en levenswaardig leren. Met zijn onderzoeken wil hij scholen helpen bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van goed vormend christelijk onderwijs. Belangrijk, want zo kunnen leerlingen optimaal worden ondersteund bij het vinden van een plek in de samenleving.

 

Lid kenniskring

9cffc34b 4d04 41dd 9a20 995bb5d08551
Na zijn opleiding aan de universitaire pabo ging Jan Jaap werken als leerkracht in het basisonderwijs. Tegelijktijdig volgende hij de master Ethics of Education: philosophy, history and law. Op dit moment is hij docent-onderzoeker bij de Educatieve Academie van Hogeschool VIAA.

Lectoraat goede onderwijspraktijken: Bij het lectoraat doet Jan Jaap onderzoek naar het goede van onderwijs. Hij is met name geïnteresseerd in het waartoe en de reikwijdte van onderwijs & in de rol van de leerkracht en het positioneren van die leerkracht. In het onderzoeken werkt hij samen met basisscholen en bij grote voorkeur werkt hij juist ook met de leerkrachten zelf.

Lid kenniskring

renske

Na het behalen van haar pabo-diploma is Renske aan het werk gegaan in het basisonderwijs. Ze volgde de Master Leren & Innoveren en is daarna begonnen als Teacher Leader. In deze functie houdt ze zich bezig met onderzoek en innovatie binnen de schoolvereniging waarvoor ze werkt. Daarnaast staat Renske drie dagen voor de klas en is ze één dag in de week werkzaam binnen het lectoraat Goede Onderwijspraktijken.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Renske is onderzoeker binnen het lectoraat.  Ze is geïnteresseerd in de waarden van leerkrachten en andere betrokkenen, die invloed hebben op hun handelen in de klas en daaromheen. Met het doen van onderzoek wil ze een bijdrage leveren aan goed onderwijs in de dagelijkse praktijk.

 

Lid kenniskring

VIAAElske0003

Elske Brouwer-Schudde heeft na de Pabo tijdens haar werkzaamheden als leerkracht en intern begeleider de Master SEN (gedragsspecialist) afgerond en vervolgens is ze afgestudeerd aan de University of Greenwich op gebied van onderwijskunde (Master of Arts in Education). Hierbij heeft ze onderzoek gedaan naar de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen en hoe je als basisscholen preventief mag handelen om gedragsproblemen te voorkomen. Het werken in het primair onderwijs heeft ze bijna altijd gecombineerd met het werken als werkveldassessor bij de Master SEN. De afgelopen jaren was ze als docent onderwijskunde en pedagogiek aan de Viaa verbonden en werkte ze als directeur in het PO. Hierbij heeft ze de opleiding tot Vakbekwaam Schoolleider bij Penta Nova mogen afronden.

Lectoraat Goede Onderwijsprakijken: Bij het lectoraat werkt ze als procesbegeleider bij diverse leergemeenschappen en werkt ze mee aan het onderzoek naar vernieuwingsinitiatieven in het samen opleiden. Ze vindt het belangrijk in het onderwijs om vanuit verschillende invalshoeken een vraagstuk te verkennen. Waartoe geven wij zo goed mogelijk onderwijs? Vanuit nieuwsgierigheid, verwondering en gelijkwaardigheid mag je ook zelf de verandering in het onderwijs proberen te zijn die je wilt bewerkstelligen.

 

Lid kenniskring

VIAAGerbrandG5A0024

Gerbrand Kloppenburg werkte de eerste periode van zijn loopbaan als sociotherapeut in de jeugdzorg. Vervolgens was hij actief als opleider in de opleiding SPH (Social Work). Aansluitend was hij actief als adviseur in het onderwijs. Op dit moment is hij vanuit Hogeschool Viaa verbonden aan de opleidingen voor schoolleiders binnen Penta Nova. In de Master Educational Leadershipfungeert hij als expertdocent en richt zich daar vooral op de persoonlijke professionele ontwikkeling van schoolleiders uit het po, vo en mbo. Gerbrands initiële opleidingen liggen in de sociaal-agogiek; hij heeft een begeleidingskundige en bedrijfskundige master afgesloten.

Lectoraat Leidinggeven aan Waardengericht werken in Onderwijs: Gerbrand is actief als lid van de Onderzoeks- en Ontwikkelgroep (OOG) binnen dit lectoraat van Penta Nova. Hij is de linking pin voor het lectoraat Goede Onderwijspraktijken. Hij richt zich in zijn onderzoek op de invloed van persoonlijke kenmerken en -dynamiek van schoolleiders in relatie tot de wijze waarop vormgegeven wordt aan leiderschapspraktijken.

 

Lid kenniskring

VIAAAdritte02971

Adriëtte Reijniers kon na het afronden van de opleiding tot Docent Beeldende Kunst en Vormgeving direct aan het werk bij de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Daarnaast studeerde zij Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zij haar master. In de laatste jaren heeft zij zich steeds meer gespecialiseerd in de begeleiding van de persoonlijke professionele ontwikkeling van (in opleiding zijnde) professionals.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Adriëtte is docent-onderzoeker bij het lectoraat. Zij is betrokken bij het onderzoeken, verder uitwerken en door ontwikkelen van de acht aspecten van Persoonlijk Meesterschap. Daarnaast werkt zij vanuit het lectoraat aan een prententekenboek waarbij verbeelding en creativiteit ingezet worden bij het voeren van kindgesprekken, om met tastbare en visuele metaforen de stem van de lerende zichtbaar te maken.

 

Lid kenniskring

Linda

“Goede onderwijspraktijken draaien om een onderwijzer die leerlingen de goede kant op wijst, welke kant dat is verschilt per leerling en per situatie. De onderwijzer weet welke kant hij op moet wijzen doordat hij zijn vak verstaat. Mijn verlangen is om op het snijvlak van theorie en praktijk bij te dragen aan een zelfverzekerde, creatieve beroepsgroep die het vak van onderwijzen verstaat! “

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Voor het lectoraat is Linda betrokken bij enerzijds een onderzoek onder starterscoaches in de regio Zwolle en anderzijds een onderzoek naar leergemeenschappen met ouders en zorg- en onderwijsprofessionals. In het jaar 2022 heeft ze met collega onderzoekers een groot onderzoek ‘De leraar aan het woord’ afgerond naar het beeld dat leraren hebben van hun beroep en de rollen en taken die zij daar bij vinden horen.

 

Lid kenniskring

VIAADinekeVanEs1716

Dieneke van Es is vanuit haar creatieve achtergrond verbonden aan het lectoraat. Zij doet onderzoek naar het fenomeen creativiteit en nieuwsgierige houding in de onderwijspraktijk.

Lid kenniskring

VIAAElsM0093

Els bouwt aan goed onderwijs. Dat doet zij vanuit een onderzoekende houding. Zij observeert, maakt verbinding en luistert: Wat is het fundament? Welke dromen zijn er?
“Samen kunnen we krachtig onderwijs ontwikkelen. We doen wat goed is. We maken gebruik van onze talenten en vieren onze stappen vooruit.
De resultaten delen we graag met onze studenten, collega’s op de hogeschool en in het werkveld.” Els is afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken: Els is onderzoeker binnen het lectoraat. Ze houdt zich met enkele collega’s bezig met onderzoek naar de aspecten van persoonlijk meesterschap. Daarnaast doet ze onderzoek naar een initiatief voor thuiszitters.