Kaartspel Persoonlijk Meesterschap

Ga aan de hand van gesprekskaarten met je collega’s aan de slag met vragen rondom de thema’s van Persoonlijk Meesterschap. Met vragen als: Wie wil je zijn als leraar? Welke opvatting over goed onderwijs heb jij?

Persoonlijk Meesterschap is onderverdeeld in acht aspecten: fungeren als cultuurdrager, omgaan met spanningen en dilemma’s, ontwikkelen van visie en onderwijs, zelfsturend leren, werken vanuit een positieve grondhouding, reflectie, onderzoekende houding en verantwoorden van handelen. Het kaartspel kan ook gebruikt worden bij coaching sessies of bij de begeleiding van aankomend leraren.

Kaartspel Persoonlijk Meesterschap Hogeschool Viaa

Dit kaartspel sluit aan bij de vragen in het boek Wie ben je? Wie wil je zijn als leraar? van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa. Kijk hier voor meer info over dit boek.