Onze visie op leren

Onze visie op leren is gerelateerd aan levenswaardig leren en laat zich samenvatten door vijf perspectieven die elkaar onderling versterken en in samenhang gebruikt worden. Levenswaardig leren laat zich omschrijven als: leren wat de moeite waard is om te leren. Het zijn waarden die de mens en de wereld levenswaardig maken.

Leren gaat gepaard met onzekerheid in de klas, want anders wordt er niet geleerd. Het is nodig om de eigen comfortzone als kind, aanstaande leraar, leraar en opleider los te laten. Er ontstaat zo een fase van onzekerheid waarin je soms bang bent, maar ook de moed krijgt om het vraagstuk aan te pakken. Dan volgt de ontdekking bij jezelf en anderen dat je groeit en verder bent gekomen waardoor er nieuwe wegen ontstaan. 

Als leren niet verandert, dan noemen wij dat geen leren. Er moet een nieuwe situatie ontstaan, waardoor de lerende verandert. Dit kan door vragen te stellen. Nieuwsgierigheid te tonen als eerste natuur of onderzoekend opstellen. Jezelf af te vragen: wat heb ik geleerd? Het stellen van goede vragen is daarbij van belang. We zijn ook op zoek naar antwoorden, die zijn divers en worden vanuit meerdere perspectieven bekeken. Het moet gaan over vragen die vanuit de praktijk van alledag herkenbaar zijn. Het gaat over leersituaties waar kennis, informatie en wijsheid hand-in-hand gaan. 

Leren betekent ook dat jij in staat bent om je te verplaatsen in de ander. De lerenden staan in verbinding met elkaar, waardoor ze gedwongen worden om perspectieven van anderen te leren ontdekken in het uitspreken, verklaren en met respect leren kijken. Het gaat ook over het besef dat diversiteit van alle plaatsen en alle tijden is. Het vraagt om het actief deelnemen aan de samenleving. Leren heeft de samenleving nodig, omdat het leren daar ook plaatsvindt. 

Leren kenmerkt zich door rijke betekenisvolle en urgente inhouden. De school staat midden in de wereld om over en weer van elkaar te leren. De school is niet van de wereld, want de lerende wordt verleid tot leren om zichzelf te ontdekken. Het sluit dus aan bij de vragen van het spelende kind. Het kind dat telkens weer vraagt naar het waarom, in aansluiting bij de aangeboren verwondering van de lerende. 

Leren is niet los verkrijgbaar. Het heeft met alles en iedereen te maken. Hoe zie jij jezelf? Wat is jouw visie op mens en wereld? Welk toekomstbeeld heb jij? Waar kom jij vandaan? Wat of wie heeft jou bepaald? Leren is verbonden met jouw persoon, en ook met je professie. Waar zit je drive voor de wereld? Waar zit jouw passie voor leren? Welke significante leerervaringen weet jij te creëren?