Werkplaats Sociaal Domein

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken geeft vorm aan de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle. Er zijn 15 regionale Werkplaatsen Sociaal Domein verspreid over heel Nederland. Elke Werkplaats bestaat uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en vaak ook cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om vraagstukken in het sociale domein te verbeteren. Elke agenda heeft zijn eigen regionale karakter en kleur. Naast de regionale agenda werken de Werkplaatsen gezamenlijk aan een aantal landelijke thema’s.

Regio Zwolle

In de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle ontmoeten professionals, bewoners, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en studenten elkaar rond vraagstukken uit de beroepspraktijk. De coördinatie van de Werkplaats wordt vormgegeven door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, een van de drie lectoraten van hogeschool Viaa.

Deelnemende gemeenten werkplaats sociaal domein

Deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle zijn Hardenberg, Ommen, Raalte, Dalfsen, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Staphorst, Kampen, Meppel, Westerveld, Deventer, Oldenbroek, Elburg, Winterswijk, Oost Gelre en Zwolle.

Programmalijnen

Samen met onze samenwerkingspartners in de regio hebben we drie thema’s gedefinieerd waar we onderzoek naar doen. Bekijk ze onderstaand.

Lees meer over Inclusieve samenleving
Lees meer over Welzijn als basis
Lees meer over Systemisch werken met Jeugd
Lees meer over Verbindende gemeenschappen
Lees meer over Langdurige zorg en zingeving