Inclusieve samenleving

‘Inclusieve samenleving’ gaat over mee kunnen doen in de samenleving. Marja Jager-Vreugdenhil: ‘Tot nu toe hebben vooral de doelgroepen vanuit de GGZ en mensen met een LVB centraal gestaan. We willen de komende drie jaar ook graag meer doen met statushouders. Vanuit de Werkplaats wordt vormgegeven aan het project ‘Samen in Beweging’. In zes gemeenten wordt gekeken hoe mensen door middel van sport actiever kunnen worden. Naast dit grote meerjarige project, dat we samen met Wageningen Universiteit en twee GGD’s vormgeven, denken we na met het programmateam over andere projecten, onder andere rond sociale ondernemingen waar kwetsbare groepen werken.’

onderzoeksrichtlijnen

Het ideaal van deze programmalijn is een inclusieve samenleving: een samenleving waarin alle mensen een eigen en waardige plek hebben, ook als een beperking, aandoening, ziekte, levensproblematiek en/of bepaalde ontwrichtende omstandigheden of ervaringen hun participatie bemoeilijken.

Als mensen ervaren dat zij een plek hebben in de samenleving stijgt hun welzijn, hun kwaliteit van leven en hun sociaal-emotioneel functioneren. Omgekeerd is het zo dat als mensen ervaren dat zij er niet bij horen en dat ze niet mee kunnen doen, zij eenzaamheid en isolatie ervaren en daardoor hun welzijn en kwaliteit van leven dalen. En zo is bijvoorbeeld bekend van mensen met autisme dat zij een grotere kans maken op depressie en dientengevolge suïcide.

De programmalijn ‘Inclusieve samenleving’ is gericht op mensen die niet of moeilijk mee komen in de maatschappij. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA), ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. In onderzoek richten wij ons op de gebieden wonen, sociale contacten en werk. Wij onderzoeken a) de perspectieven, ervaringen, verhalen van de diverse betrokkenen en b) het handelen van de diverse professionals, met name sociale professionals en sociale ondernemers.

Projecten

Archief en Publicaties

Samenstelling programmateam

Docent-onderzoekers

M. (Monica) Stouten-Hanekamp MSc

Monica Stouten-Hanekamp studeerde Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Gereformeerde Hogeschool en werkte een aantal jaar als maatschappelijk werker bij de RIBW Groep Overijssel. Daarnaast studeerde zij Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich daarbij op vraagstukken rondom multiculturalisme en minderheden in de samenleving.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Monica geeft leiding aan de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving. Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom sociale inclusie van kwetsbare mensen centraal.

F.A. (Alke) Haarsma MA

Alke Haarsma-Wisselink studeerde Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na haar opleiding werkte ze bij het lectoraat ‘Autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte’ van Zuyd Hogeschool. Ook was ze actief voor zorgbelangenorganisatie Huis voor de Zorg in Limburg. Vanuit deze achtergrond weet ze veel over kwalitatief onderzoek en werkwijzen bij cliëntenparticipatie.

Alke maakt deel uit van het team ‘Inclusieve Samenleving’. Ze ondersteunt Monica in het leiding geven aan de onderzoekslijn. Van 2019 tot 2024 zal Alke drie dagen per week promotieonderzoek doen naar ‘sociale inclusie van mensen met een psychotische stoornis die begeleid wonen’ (FOCUS) bij het Rob Giel Onderzoekcentrum, UMCG in Groningen. Promotoren zijn Richard Bruggeman (UMCG, RUG) en Tineke Abma (Amsterdam UMC). In samenwerking met het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Daarnaast geeft ze les aan de Academie Social Work & Theologie van hogeschool Viaa.

A. (Alie) Velvis MSc

Alie Velvis studeerde International Development Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast behaalde ze een eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijleer en volgde ze een opleiding tot loopbaancoach. Voordat zij bij Viaa werkte was ze actief bij ZOA en werkzaam in het middelbaar onderwijs bij scholengemeenschap Guido.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Alie is als onderzoeker betrokken bij de lijn Netwerkondersteuning. Daarnaast werkt ze voor het Praktijkcentrum en voor de opleiding Theologie.

Programmateam

Achternaam Voornaam Organisatie
Breukelman Arjan Gemeente Hardenberg
Feenstra Johan Zorgbelang Overijssel
Kanis Wim Inwoner Zwolle
Kleinhuis Tineke Leger des Heils (huiskamer)
Meijerink Daniël Gemeente Zwolle
Schrijver Meike Gemeente Raalte
Suidgeest Roel Stichting Focus
Wierstra Marcel Frion