Inclusieve samenleving

Het ideaal van deze programmalijn is een inclusieve samenleving: een samenleving waarin alle mensen een eigen en waardige plek hebben, ook als een beperking, aandoening, ziekte, levensproblematiek en/of bepaalde ontwrichtende omstandigheden of ervaringen hun participatie bemoeilijken.

Als mensen ervaren dat zij een plek hebben in de samenleving stijgt hun welzijn, hun kwaliteit van leven en hun sociaal-emotioneel functioneren. Omgekeerd is het zo dat als mensen ervaren dat zij er niet bij horen en dat ze niet mee kunnen doen, zij eenzaamheid en isolatie ervaren en daardoor hun welzijn en kwaliteit van leven dalen. En zo is bijvoorbeeld bekend van mensen met autisme dat zij een grotere kans maken op depressie en dientengevolge suïcide.

Inhoud programmalijn

De programmalijn ‘Inclusieve samenleving’ is gericht op mensen die niet of moeilijk mee komen in de maatschappij. Dat zijn onder andere mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA), ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. In onderzoek richten wij ons op de gebieden woonomgeving, (collectieve) sociale contacten en werk. Wij onderzoeken a) de perspectieven, ervaringen, verhalen van de diverse betrokkenen en b) het handelen van de diverse professionals, met name sociale professionals en sociale ondernemers.

Samenstelling programmateam

Monica Stouten-Hanekamp studeerde Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Gereformeerde Hogeschool en werkte een aantal jaar als maatschappelijk werker bij de RIBW Groep Overijssel. Daarnaast studeerde zij Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich daarbij op vraagstukken rondom multiculturalisme en minderheden in de samenleving.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Monica geeft leiding aan de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving. Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom sociale inclusie van kwetsbare mensen centraal.

Wilma Rademaker – den Hertog studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede en werkte een tiental jaar in de gehandicaptenzorg in de rol van (persoonlijk) begeleider en later als beleidsmedewerker. Daarnaast studeerde zij Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit en specialiseerde zich op vraagstukken rondom kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag in de schoolse context.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Wilma maakt deel uit van de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving. Binnen deze onderzoekslijn staan vraagstukken rondom sociale inclusie van kwetsbare mensen centraal.

Programmateam

In het programmateam zijn bovendien mensen uit de volgende organisaties betrokken:

  • Gemeente Hardenberg
  • Zorgbelang Overijssel
  • Gemeente Zwolle
  • Gemeente Raalte
  • Stichting Focus
  • Frion
  • Twee inwoners van Zwolle
    (waarvan een ervaringsdeskundige)

Projecten

Huidige projecten

Overig

Evenementen | Publicaties | Archief