FOCUS

In een samenwerking tussen Viaa en UMC Groningen doet Alke promotieonderzoek naar de samenwerkingen met en rondom mensen met psychose in begeleid wonen contexten, binnen de grotere FOCUS studie Als onderzoeker loopt Alke langdurig rond in contexten van begeleid wonen in Zwolle en Groningen, waar ze met anderen – primair mensen met psychose – kennismaakt, met een ethiek van vriendschap.

Samen met collega’s werkt Alke aan drie onderwerpen:

  1. Het langdurige veldwerk, met primair de ontmoetingen met mensen met psychose, dat van start is gegaan in augustus 2020. Vlak voor de zomer 2021 begonnen de ontmoetingen met woonbegeleiders, familieleden, vrienden, politie etc. eveneens goed op gang te komen. Veldwerk loopt tot het voorjaar van 2023;
  2. De teamreflexiviteit binnen ons eigen FOCUS onderzoeksteam, over onze samenwerking en de diversiteit aan perspectieven;
  3. De lens van de onderzoeker met geleefde ervaring van psychose.