Interprofessioneel werken met jeugd

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Sommige kinderen en jongeren hebben darabij extra ondersteuning nodig omdat er sprake is van opgroei- en opvoedproblemen.

Voor deze groep is een goede samenwerking tussen professionals uit onderwijs, welzijn, jeugdhulp en jeugd(gezondheid)zorg van belang, wat leidt tot een samenhangende aanpak. Voor professionals is integraal kijken en denken nodig om over de domeinen heen met jeugdigen en ouders te werken aan een oplossing.

Onderzoekslijn

De programmalijn ‘interprofessioneel samenwerken rond jeugd’ is gericht op vragen van professionals over de nieuwe manier van werken: in de wijk, in scholen, vanuit eigen kracht van kinderen en jongeren en in samenwerking met hun sociale netwerk. Daarbij is het van belang om de focus te hebben op het breder perspectief van een vraagstuk en is interprofessioneel werken van de professional cruciaal.

We richten ons op het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en jeugdigen. Dit betekent dat we streven naar betekenisvolle relaties vanuit wijkteams, het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Daarbij hebben we oog voor de verschillende contexten die tegelijkertijd spelen en van invloed op elkaar zijn. Als professional in een sociaal team, het onderwijs of de hulpverlening is het van belang om te leren nadenken over relaties en relatiepatronen. Hieronder valt ook het benutten van intuïtieve kennis om ontwikkeling op het niveau van het kind, het gezin en de school mogelijk te maken.

Naast de specifieke kennis van elke discipline kijken we naar de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van de didactische en agogische relatie. Hiermee bevorderen we het inzichtelijk leren van sociale contexten waarbinnen relaties zich afspelen.

Projecten

Huidige Projecten

Archief en Publicaties

Samenstelling programmateam

Marjolijn Booij

Marjolijn Booij studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan Windesheim. In de jaren hierna werkte ze bij verschillende organisaties in het werkveld van participatie, welzijn en ondersteuning. Tijdens de laatste jaren van haar functie als sociaal werker bij het Sociaal Wijkteam in Zwolle volgde ze de Master Innovatie in Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. In samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein onderzocht ze hoe gemeenten interprofessionele samenwerking vorm kunnen geven ten bate van jongeren met een kwetsbaarheid.

Marjolijn werkt als docent-onderzoeker bij de Programmalijn Interprofessioneel werken rond jeugd. Binnen deze onderzoekslijn staat de samenwerking tussen (jeugd)hulpverlening en andere disciplines zoals onderwijs centraal. In de rol van docent richt Marjolijn zich op de begeleiding van de jaarstage en onderzoek van derdejaars studenten.

Docent-onderzoekers

E. (Els) Bos- de Groot

Els Bos-de Groot is systeemtherapeut in de jeugdzorg. Ook verzorgt ze trainingen op het gebied van systemisch-contextueel werken.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Els geeft leiding aan de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd. Haar focus ligt op het vinden van meerdere perspectieven, zodat er een gezamenlijke oplossing ontstaat. Ze hanteert een contextuele benadering en heeft oog voor alle relaties die ertoe doen. Daarnaast werkt Els als docent bij de academie Social Work en Theologie van Hogeschool Viaa.

Drs. T. (Tanja) van der Vinne

Tanja van der Vinne werkt als orthopedagoog-generalist. Samen met ouders en professionals wil ze ontdekken wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Tanja is als onderzoeker actief bij de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd. Daarnaast werkt ze als docent bij Social Work, de Pabo en de opleiding Associate Degree Pedagogisch Professional.

Programmateam

Achternaam Voornaam Organisatie
Geraldine IJzerman Gemeente Zwolle
Janine Tromp Viaa (docent SW)
Sjoerd Haga Viaa (docent SW)
Stephanie van Doesburg Gemeente Zwolle
Elske Heinen Travers
Janet Noordman JBOV
Esther te Riele Vitree
Remzi Karadayi Yarin Psychologenpraktijk Zwolle
Gabrie Woltinge SWT Zwolle
Wilma Geelhoed Karakter
Patrick Ottenheim Trias
Jan-Pieter Meijer ChristenUnie
Summer Koster Sociaal Domein Online
Jacomein Hamhuis Pactum Deventer
Hennie de Weert Gemeente Steenwijkerland
Jan-Gerrit Duinkerken Regio Noord Veluwe
Michel van Olst Stichting Welzijn Kampen
Els Lettink Gemeente Ommen/Hardenberg
Anneke van Boven De Sprankel
Joost Witlox Stichting Kringwijs
Francien Lange Participatieraad
Jan Toonen Stichting Welzijn Kampen
Elmer Pietersen Travers Welzijn
Jan Willem Dollekamp Gemeente Zwolle
Ronald Buitenhuis Gemeente Zwolle