Systemisch werken met jeugd

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Sommige kinderen en jongeren hebben daarbij extra ondersteuning nodig omdat er sprake is van opgroei- en opvoedproblemen.

Voor deze groep is een goede samenwerking tussen professionals uit onderwijs, welzijn, jeugdhulp en jeugd(gezondheid)zorg van belang, wat leidt tot een samenhangende aanpak. Voor professionals is integraal kijken en denken nodig om over de domeinen heen met jeugdigen en ouders te werken aan een oplossing.

Inhoud programmalijn

De programmalijn ‘systemisch werken met jeugd’ is gericht op vragen van professionals over de nieuwe manier van werken: in de wijk, in scholen, vanuit eigen kracht van kinderen en jongeren en in samenwerking met hun sociale netwerk. Daarbij is het van belang om de focus te hebben op het breder perspectief van een vraagstuk en is systemisch werken van de professional cruciaal.

We richten ons op het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en jeugdigen. Dit betekent dat we streven naar betekenisvolle relaties vanuit wijkteams, het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Daarbij hebben we oog voor de verschillende contexten die tegelijkertijd spelen en van invloed op elkaar zijn. Als professional in een sociaal team, het onderwijs of de hulpverlening is het van belang om te leren nadenken over relaties en relatiepatronen. Hieronder valt ook het benutten van intuïtieve kennis om ontwikkeling op het niveau van het kind, het gezin en de school mogelijk te maken.

Naast de specifieke kennis van elke discipline kijken we naar de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van de didactische en agogische relatie. Hiermee bevorderen we het inzichtelijk leren van sociale contexten waarbinnen relaties zich afspelen.

Samenstelling programmateam

Els Bos-de Groot is systeemtherapeut in de jeugdzorg. Ook verzorgt ze trainingen op het gebied van systemisch-contextueel werken.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken: Els geeft leiding aan de onderzoekslijn systemisch werken met jeugd. Haar focus ligt op het vinden van meerdere perspectieven, zodat er een gezamenlijke oplossing ontstaat. Ze hanteert een contextuele benadering en heeft oog voor alle relaties die ertoe doen. Daarnaast werkt Els als docent bij de academie Social Work en Theologie en de Master Systemisch werken met Jeugd van Hogeschool Viaa.

Tanja van der Vinne is orthopedagoog-generalist met ruime ervaring in onderwijs en jeugdhulp. Zij plaatst vragen over ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen een breder perspectief om samen met het gezin en de context op weg te kunnen.

Tanja is als onderzoeker actief bij de onderzoekslijn systemisch werken met jeugd. Daarnaast werkt zij als studieleider van de Masteropleiding Systemisch werken met Jeugd (MSJ) en is zij docent bij de pabo en social work.

Programmateam

In het programmateam zijn bovendien mensen uit de volgende organisaties betrokken:

 • Gemeente Zwolle
 • Travers Welzijn
 • JBOV
 • Vitree
 • Yarin Psychologenpraktijk Zwolle
 • Sociaal Wijkteam Zwolle
 • Karakter
 • Trias
 • ChristenUnie
 • Sociaal Domein Online
 • Pactum Deventer
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Regio Noord Veluwe
 • Stichting Welzijn Kampen
 • Gemeente Hardenberg
 • De Sprankel
 • Stichting Kringwijs
 • Participatieraad Zwolle

Projecten

Huidige Projecten

Afgeronde Projecten

Overig

Evenementen | Publicaties | Archief