Gezonde relaties, beter voor Zwolle

De Werkplaats Sociaal Domein organiseert de leergemeenschappen ‘Gezonde relaties, beter voor Zwolle’. In deze leergemeenschap leren professionals in Zwolle, op basis van een gezamenlijke visie, hoe zij kunnen samenwerken volgens een werkwijze die het ‘Zwols model’ wordt genoemd. Bekijk hier de video die dat toelicht en illustreert:

De gezamenlijke relationeel-systemische metavisie is ontworpen door een werkgroep en ondersteund met ontwikkelonderzoek. De metavisie wordt gedeeld met alle betrokken professionals rondom het bevorderen van duurzame relaties en scheiden zonder schade. De focus van het Zwols model ligt op een preventieve, gezamenlijke gerichtheid van professionals en het brede netwerk van betrokkenen op duurzame relaties en de-escaleren. De geformuleerde metavisie is gebaseerd op interviews die gehouden zijn bij ervaren relatietherapeuten en scheidingsdeskundigen en is vervolgens door professionals in focusgroepen onderschreven.

Het unieke van dit Zwolse model is de reflectie en samenwerking die het van professionals vraagt om de metavisie inhoud te gaan geven in de complexe praktijk. Door het samen uitwerken van de visie in leergemeenschappen is het versterkt mogelijk om te bewegen naar gezonde relaties. Onze belangrijkste partners in de leergemeenschap zijn:

  • Gemeente Zwolle
  • SWT en RSTZ
  • vFas-advocaten in Zwolle
  • Zwolse mediators
  • Trias Jeugdhulp
  • Jeugdbescherming
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Veilig Thuis
  • Relatietherapeuten
Drukwerk

Onderzoeksrapport 'Werkwijze Relatie- en scheidingsteam Zwolle'

Op dinsdag 21 november 2023 werd het onderzoeksrapport ‘Werkwijze Relatie- en scheidingsteam Zwolle’ uitgereikt aan de wethouder Michiel van Milligen. Klik hier voor het nieuwsbericht.

Bekijk hieronder het onderzoeksrapport, de foto’s en de gebruikte PowerPoint presentatie.

Logo rstz staand

Foto's van dinsdag 21 november 2023

Wil je meer weten over de leergemeenschappen ‘Gezonde relaties, beter voor Zwolle’ of het rapport ‘Werkwijze Relatie- en scheidingsteam Zwolle’? Neem dan gerust contact op!