Wijkgericht werken rondom het Jonge Kind

De afgelopen twee jaar werkten we vanuit drie academies van Hogeschool Viaa aan het project ‘Wijkgericht werken rondom het jonge kind:-samenwerken aan preventie en normalisatie’. De onderzoekers gingen met waarderend onderzoek aan de slag in drie wijken van Zwolle. Dat deden ze in elke wijk samen met een professional, afkomstig uit drie deelnemende instellingen (Sociaal Wijkteam, Travers en GGD) en met een ouder, die zich via de Participatieraad Zwolle hadden aangemeld. Dit trio vormde de kern van een leergemeenschap per wijk, die met een breder netwerk van ouders en professionals in die wijk een activiteit uitbouwden die aansloot primair op de wensen van ouders van jonge kinderen. Het leren in de leergemeenschap ging over wat ouders belangrijk vinden voor het versterken van het gewone leven met hun jonge kind en hoe professionals daarop kunnen aansluiten. Voor ouders is het belangrijk dat er een positief pedagogisch klimaat is thuis, op de voorschoolse voorziening en in de wijk en dat zij opvoedervaringen met elkaar kunnen delen. Het interprofessionele samenwerken tussen professionals, onderzoekers en ouders heeft mooie resultaten opgeleverd die vanaf 20 december 2022 te lezen zijn in het eindrapport ‘Opvoeden doe je samen!’. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMW.

Onderzoekers: Tanja van der Vinne, Anita Zandbergen, Anne Dreke Deddens en Tonnis Bolks. Projectleider: Els Bos-de Groot.

Projectvideo Wijkgericht werken Jonge Kind

Terugblik: Eindcongres wijkgericht werken rondom het Jonge Kind

27 september 2022

In drie wijken in Zwolle werkten de drie lectoraten van Hogeschool Viaa samen met ouders en professionals in een project ‘Wijkgericht werken rond jonge kinderen’. Hierin draaide het om het versterken van het gewone leven voor ouders met jonge kinderen (-9 maanden tot en met 6 jaar). In dit eindcongres werden de resultaten gepresenteerd.