Master Systemisch werken met Jeugd

Wie met jeugdigen werkt, werkt met alle relaties die ertoe doen

Systemisch en interprofessioneel samenwerken binnen onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg wordt steeds belangrijker. De kern van systemisch en interprofessioneel werken is het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen, jongeren en gezinnen. Wil je graag leren hoe je dat netwerk optimaal kunt inzetten? Dan past deze master van Hogeschool Viaa perfect bij jou!

Op woensdag 10 juli geeft Tanja van der Vinne van 19.30 tot 20.30 uur een online voorlichting over deze master. Klik hier om je daarvoor aan te melden. 

Interprofessioneel samenwerken betekent dat er door verschillende professionals gehandeld wordt vanuit één visie. Dit is bijvoorbeeld nodig tijdens een complexe situatie waarbij je kennis of professionals uit een ander werkdomein nodig hebt.

Om complexe vraagstukken in het jeugddomein aan te pakken is het essentieel dat je als professionals met elkaar samenwerkt. Dit voorkomt versnippering en het langs elkaar heen werken. Daarnaast overstijgen veel vraagstukken de kennis en kunde van één enkel domein.  Professionals met uiteenlopende expertises zijn tijdens deze vraagstukken noodzakelijk. Het doel is om vanuit een gemeenschappelijke visie een vernieuwende aanpak te ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van de jeugd en alle betrokkenen. Binnen de MSJ leer je deze aanpak vormgeven.

De Master Interprofessioneel werken met Jeugd heeft sinds 1 november een andere naam, namelijk: Master Systemisch werken met Jeugd (MSJ).

Wat kun je verwachten van de Master Systemisch werken met Jeugd?

In deze opleiding raak je geïnspireerd om gezamenlijk een positieve beweging in gang te zetten voor kinderen. Alle betrokken relaties van kinderen worden hier logischerwijs ook in meegenomen. De volgende drie leerlijnen vormen een rode draad door de vier semesters:

Ervaringsverhalen

Meer weten over deze master?

Wil je meer informatie over de inhoud van de Master Systemisch werken met Jeugd, of heb je andere vragen? Neem dan contact op met studieleider Tanja van der Vinne door te mailen naar professionals@viaa.nl.

Volg de Master Systemisch werken met Jeugd bij Hogeschool Viaa

De Master Systemisch werken met Jeugd is door de NVRG erkend als vooropleiding voor de opleiding tot systeemtherapeut. Tevens is de master geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Deze opleiding is ontwikkeld door de Campus Kind & Educatie: Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ, Landstede en Prokino. Wij geloven dat samenwerking de voedingsbodem is voor de ontwikkeling van de beroepen in het domein Kind en Educatie. Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied en je leert als professional meer over de omgeving van het kind. Die manier van domeinoverstijgend werken heeft de toekomst, omdat de diverse domeinen in de praktijk steeds meer overlappen.