Master Systemisch werken met Jeugd

Wie met jeugdigen werkt, werkt met alle relaties die ertoe doen

Systemisch en interprofessioneel samenwerken binnen onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg wordt steeds belangrijker. De kern van systemisch en interprofessioneel werken is het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen, jongeren en gezinnen. Interprofessioneel samenwerken betekent dat er door verschillende professionals gehandeld wordt vanuit één visie. Dit is bijvoorbeeld nodig tijdens een complexe situatie waarbij je kennis of professionals uit een ander werkdomein nodig hebt. Wil je graag leren hoe je dit het beste kunt doen? Dan past deze master van Hogeschool Viaa perfect bij jou!

De Master Interprofessioneel werken met Jeugd heeft sinds 1 november een andere naam, namelijk: Master Systemisch werken met Jeugd (MSJ).

Om complexe vraagstukken in het jeugddomein aan te pakken is het essentieel dat professionals met elkaar samenwerken. Dit voorkomt versnippering en het langs elkaar heen werken. Daarnaast overstijgen veel vraagstukken de kennis en kunde van één enkel domein. Professionals met uiteenlopende expertises zijn tijdens deze vraagstukken noodzakelijk. Het doel is om vanuit een gemeenschappelijke visie een vernieuwende aanpak te ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van de jeugd en alle betrokkenen. Binnen de MSJ leer je deze aanpak vormgeven.

Wat kun je verwachten van de Master Systemisch werken met Jeugd?

In deze opleiding raak je geïnspireerd om gezamenlijk een positieve beweging in gang te zetten voor kinderen. Alle betrokken relaties van kinderen worden hier logischerwijs ook in meegenomen. De volgende drie leerlijnen vormen een rode draad door de vier semesters:

Geeske Boer aan het woord

Meer weten over deze master?

Volg de Master Systemisch werken met Jeugd bij Hogeschool Viaa

De Master Systemisch werken met Jeugd is door de NVRG erkend als vooropleiding voor de opleiding tot systeemtherapeut. Tevens is de master geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Deze opleiding is ontwikkeld door de Campus Kind & Educatie: Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ, Landstede en Prokino. Wij geloven dat samenwerking de voedingsbodem is voor de ontwikkeling van de beroepen in het domein Kind en Educatie. Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied en je leert als professional meer over de omgeving van het kind. Die manier van domeinoverstijgend werken heeft de toekomst, omdat de diverse domeinen in de praktijk steeds meer overlappen.