Samenwerking

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken neemt deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden, lokaal, regionaal en landelijk.

Werkplaats Sociaal Domein - Regio Zwolle
Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein
Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe
Regionale Kenniswerkplaats IJsselland
Platform Lectoren Sociaal Werk
Campus Kind en Educatie