Campus Kind en Educatie

Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ, Landstede mbo, Menso Alting Zwolle en Prokino werken samen in de Campus Kind en Educatie. De Campus Kind en Educatie is onderdeel van het Innovatiecluster Kind en Educatie waar ook Deltion College en Windesheim deel van uit maken.

De Campus Kind en Educatie is een speel-, leer-, ontdek-, studie-, werk- en ontwikkelplaats voor kinderen, studenten, leraren en andere professionals uit de sector Kind en Educatie. De associate degree Pedagogisch Educatief Professionaen de master Interprofessioneel werken met Jeugd zijn beide opleidingstrajecten die uit de Campus Kind en Educatie voortkomen.

Missie: het kind centraal

Wij vinden dat in alle beroepen waarin met kinderen wordt gewerkt het kind centraal moet staan. Met dat kind zijn onze (toekomstige) professionals in hun werk begaan. Zij willen vanuit hun eigen rol ieder kind de beste ontwikkelingsmogelijkheid geven. Dat bereik je ten volle als je dat samen doet. Vanuit deze drive willen wij – studenten, docenten, professionals en opvoeders – met elkaar (leren) interprofessioneel samen te werken.

Domeinoverstijgend werken

Wij geloven dat samenwerking de voedingsbodem is voor de ontwikkeling van de beroepen in het domein Kind en Educatie. Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied en je leert als professional meer over de omgeving van het kind. Die manier van domeinoverstijgend werken heeft de toekomst, omdat de diverse domeinen in de praktijk steeds dichter bij elkaar komen te liggen.

Binnen de Campus Kind en Educatie vindt die samenwerking tussen domeinen plaats. Wij zijn de ontwikkelplaats waar je leert om het kind heen samen te werken. We leren met elkaar hoe je het leefklimaat van kinderen kunt optimaliseren.

Wij willen een plek zijn waar studenten en professionals door samenwerking blijven leren. Leren hoe in je werk alles draait om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.