Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Heb jij een mbo-4 opleiding of havo gedaan? Volg dan de nieuwe Associate Degree (AD) Pedagogisch Professional Kind en Educatie.

Deze opleiding is een zelfstandige tweejarige opleiding met een eigenstandig beroepsprofiel en gericht op rollen en functies in de sector Kind en Educatie in de branches onderwijs, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.

Associate Degree

Een Associate Degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs. De AD is een afwisselende studie van theorie en praktijk. Tijdens de tweejarige studie op niveau 5 wordt er kennis opgedaan binnen het vakgebied en worden er praktische vaardigheden ontwikkeld tijdens de praktijk. De opleiding wordt in deeltijd aangeboden aan iedereen met een relevante mbo-4 vooropleiding of een havo-diploma. Aan het eind van de studie behaal je een wettelijk erkend diploma. De AD’s worden in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld en bieden goede kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In de komende jaren zullen er bij de verschillende hogescholen in de regio Overijssel steeds meer mogelijkheden ontstaan voor het volgen van een Associate Degree.

Tijdens je opleiding

De opleiding duurt twee jaar. Voor het volgen van de lessen kun je kiezen uit twee groepen:

  • Dinsdagavond en donderdagavond (en een enkele keer op een zaterdag)
  • Vrijdag overdag (en een enkele zaterdag)

Tijdens het eerste studiejaar staat, net als in het tweede jaar, de ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar en van zes tot twaalf jaar centraal. Je verdiept je in pedagogische theorieën en leert deze te vertalen naar de verschillen tussen kinderen en groepen kinderen. Tijdens de modules komen onder andere ontwikkelingsstimulering, begeleiding van interactie tussen kinderen, spelend leren, oog voor ieder kind en taalontwikkeling aan bod. Naast theoretische kennis doe je veel ervaring op in de praktijk binnen de verschillende branches: kinderopvang, jeugdzorg, welzijn of onderwijs.

Tijdens het tweede studiejaar ligt de nadruk op de omgeving van de kinderen, het gezin en de wijk. De theorie en praktijk zijn gericht op opvoedkunde, gezondheid en bewegen, gespreksvaardigheden, omgaan met ouders en beroepsethiek. In het laatste half jaar staat het afstuderen centraal. Je werkt aan een afstudeeropdracht die gerelateerd is aan de beroepspraktijk.

Download de deeltijdfolder

Na je opleiding

Na de AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie kun je je verder specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn de hbo-bacheloropleidingen leraar basisonderwijs (pabo) en Social Work (SW). In het tweede studiejaar zal er extra aandacht zijn voor eventuele toelatingseisen en toetsen tot deze bacheloropleidingen.

Samenwerking

De AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie wordt door Hogeschool Viaa aangeboden in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle, Menso Alting College en Landstede. De inschrijving voor deze opleiding is centraal geregeld en verloopt via de Katholieke Pabo Zwolle.

Heb je nog vragen?

Contact

Wil je meer weten over de AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie?  Neem dan contact op met de opleidingsvoorlichter Tanja van der Vinne via t.vandervinne@viaa.nl.

Het inschrijven voor deze opleiding gaat via de website van onze samenwerkingspartner Katholieke Pabo Zwolle.

Schrijf je hier in