Pabo

Voel je welkom op de Pabo van Hogeschool Viaa

Denk eens terug aan jouw eigen basisschooltijd. Herinner jij je die leuke juf of meester? Omdat hij of zij heel lief was, grappig, geduldig of om een andere reden indruk heeft gemaakt. Zulke herinneringen draag je je hele leven met je mee. Een goede juf of meester kan echt verschil maken in het leven van een kind. Wil jij ook lesgeven in het basisonderwijs? Het team van de Pabo van Hogeschool Viaa helpt je jouw kracht als leerkracht te ontdekken en jouw eigen stijl van lesgeven te ontwikkelen.

Ga snel naar:

 

Afwisseling

Je leven als leerkracht zit boordevol afwisseling. Geen dag is hetzelfde en ieder kind is anders. Het onderwijs is zoveel meer dan kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen. De bacheloropleiding Pabo van Viaa in Zwolle besteedt uitgebreid aandacht aan alle aspecten die je nodig hebt in het onderwijs. De Pabo aan onze hogeschool is een kleine opleiding, waardoor heel persoonlijk onderwijs mogelijk is.

“Ik heb echt het gevoel dat hier veel mensen om me heen staan die zich er hard voor maken mij op te leiden tot een goede juf.”

Debora Brand, tweedejaars voltijdstudent Pabo Viaa

Christelijke identiteit

Hogeschool Viaa heeft een christelijke identiteit. Wij leiden christen-professionals op die in hun werk willen getuigen van Gods liefde. Dat houdt in dat je kinderen in jouw klas vanuit Bijbels perspectief hoop biedt en hen leert dat ze een rol hebben in Gods wereld. Door goed om te gaan met anderen, met de natuur en met de schepping. Op de Pabo van Viaa krijg je de handvatten om op aansprekende wijze godsdienstonderwijs te geven.

Leren in de praktijk

Zelfverzekerd voor de klas staan, leer je vooral door het veel te doen. Daarom leggen we bij de Pabo veel nadruk op ‘werkplekleren’. Het curriculum van onze opleiding kent een duaal karakter. Met veel aandacht voor stages. Maar werkplekleren is méér dan stagelopen alleen. We vragen je ook om op je opleidingsschool een bijdrage te leveren aan beter onderwijs en klasoverstijgende activiteiten. Je bent twee dagen in de week op je stageschool, één dag heb je zelfstudie en twee dagen volg je colleges bij Viaa. Daarnaast organiseren we geregeld excursies voor onze studenten. Bijvoorbeeld een internationale week waarbij we onderwijsinstellingen in een Europese stad bezoeken.

Werkplekleren

Voor een hoge kwaliteit van de stage zorgen wij voor intensieve begeleiding. Dat doen we door samen te werken met een groot samenwerkingsverband van scholen. Daarin werken we met verschillende christelijke basisscholen in Nederland samen aan professionalisering van beginnende leerkrachten. Wil je stagelopen op een school buiten dit samenwerkingsverband? Dan kijken we in overleg met jou naar de mogelijkheden.

Mannen opgelet!

De verhouding man-vrouw in het onderwijs is 1 op 10. Het aantal mannen in het onderwijs is afgenomen. Eerder was dit 2 op 10. Bij Hogeschool Viaa is 69% van de eerstejaars studenten een vrouw.  Het is voor kinderen goed om een mix van meesters en juffen voor de klas te zien. We nodigen dan ook van harte mannen uit om eens een kijkje te komen nemen op de opleiding en te gaan voor een meesterbaan!

“Ik heb nu een aantal echte rouwdouwers in de klas. Die hebben af en toe een stoeipartijtje nodig in plaats van een gesprek waarom ze iets doen. Ik zeg niet dat ik het als meester beter aanpak dan een juf, maar anders. En juist die diversiteit is goed voor kinderen, jongens én meisjes.”

Gertjan van Tol, oud-student Pabo Viaa

Waarom kiezen voor de Pabo van Viaa

Het is niet eenvoudig een studiekeuze te maken. Het is bovendien iets dat je weloverwogen moet doen. Waarom kiezen anderen voor de Pabo aan Hogeschool Viaa? We vroegen het enkele van onze studenten. Dit zijn hun argumenten:

  • ‘Ik wist dat de Pabo van Viaa erg hoog aangeschreven staat.’
  • ‘Uit mijn omgeving hoorde ik veel positieve berichten over de school.’
  • ‘Ik vind het belangrijk dat ik handvatten in mijn studie zou krijgen om kinderen in geloofszaken te onderwijzen.’
  • ‘Viaa is een kleine school met betrokken docenten die je echt kennen.’
  • ‘Ik woon wat verder weg van Zwolle maar doordat ik kan stagelopen in de buurt van mijn woonplaats is die afstand niet zo’n probleem’.
  • ‘Twee dagen in de week kan ik aan de slag in de praktijk, en twee dagen in de week met de theorie waardoor ik nog een dag voor zelfstudie overhoud’
  • ‘Zwolle is een leuke, gezellige studentenstad.’

Meer te weten komen over de Pabo van Viaa

Wil jij een goed beeld hebben van wat het beroep van leerkracht zoal inhoudt? Loop dan eens een dagje mee op een basisschool, tijdens een praktijkdag of kom naar een open dag! Natuurlijk kun je ook een dagje meelopen bij de Pabo.

In de WhatsApp groep Pré Pabo kun je vragen stellen aan ouderejaars studenten en vakdocenten van de opleiding. Bijv. over:

  • literatuur die je kunt gebruiken om de toelatingstoets goed te leren;
  • tips om de lesstof van de toelatingstoetsen je eigen te maken of
  • om eens te vragen hoe je je goed voorbereid aan een student die er ook voor heeft moeten zweten.

Daarnaast kun je direct in contact komen met anderen die ook willen starten aan de Pabo van Viaa. Stuur een berichtje aan ons via WhatsApp (06 – 288 00 710) en we voegen je toe in de Pré Pabo appgroep.

Ontbijten met...

Tijdens je opleiding

De eerste twee leerjaren van de Pabo zijn verdeeld in vier blokken van tien weken. Een blok beslaat zes lesweken, een stageweek, een studieweek en een toetsweek. In elke lesweek loop je twee dagen stage. Hier zie je hoe de opleiding is opgebouwd:

Propedeuse

In het eerste jaar oriënteer je je op de ontwikkeling van kinderen en het geven van onderwijs in de basisschool. Je leert hoe je met een klas omgaat en hoe je een band opbouwt met je leerlingen. Ook de leeromgeving en de samenwerking met een schoolteam komen aan bod. Stagelopen vormt een belangrijk onderdeel: twee dagen per week en daarnaast één week per blok. Op je stageschool krijg je ondersteuning van je werkplekcoach. Deze begeleider beoordeelt ook jouw functioneren. Daarnaast begeleidt je PPO-docent je in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling (ppo) en werk je aan je persoonlijk meesterschap.

Onderwijs verzorgen

Het uitgaan van en omgaan met verschillen tussen leerlingen staat centraal in het tweede jaar. Je leert hoe je een les of lessenserie voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook leer je hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk kunt inzetten. Dat doe je vanuit de theorie en in de praktijk, want ook dit jaar loop je twee dagen stage per week. Tijdens de PPO-lessen bespreek je met medestudenten en docenten jouw ontwikkeling. Naast begeleiding vanuit Viaa, krijg je ook intensieve begeleiding vanuit je stageschool. Aan het einde van dit jaar, waarin je ook je visie op onderwijs hebt geformuleerd, kies je voor de specialisatie het jonge kind of het oudere kind (onder- of bovenbouw).

Specialisatie en profielen

In het derde studiejaar ga je aan de slag met kinderen in de onder- of bovenbouw naar aanleiding van je keuze. Taal- en rekenonderwijs krijgt dit jaar extra aandacht. Je volgt het profiel Christelijke identiteit. Daarnaast kies je voor een van de vakprofielen: Bewegen, Kunstzinnige oriëntatie of Wereldoriëntatie, Wetenschap & Techniek. Daarnaast kun je kiezen voor een minor: een kleinere leereenheid die je kunt laten aansluiten bij je profiel. Door al deze theoretische kennis te combineren met praktijkervaring, bouw je aan een stevige ondergrond. Je PPO-docent volgt jouw ontwikkeling en je persoonlijk meesterschap.

Afstuderen

In het vierde en laatste studiejaar komen theorie en praktijk opnieuw samen. Je bent nu lio, leraar-in-opleiding. Als lio loop je 19 weken stage. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een eigen groep en geeft hele dagen les. Je studeert af op je gekozen onderdelen. De pabo van Viaa biedt zelf minoren aan en eventueel kun je ook kiezen voor een minor buiten de opleiding. In het laatste studiejaar voer je ook een praktijkonderzoek uit. De begeleiding in de stage ligt in handen van een werkplekcoach en met je PPO-docent werk je aan je persoonlijk meesterschap, met als doel dat je een startbekwame leerkracht wordt.

Resultaten Pabo van Viaa

De Pabo van Viaa behaalde in de Keuzegids 2019 een 3e plek in de categorie Noordelijke Pabo’s. Kijk voor meer informatie op www.keuzegids.nl. (Bron: Keuzegids HBO 2019).

Bekijk hieronder de resultaten van de Pabo van Viaa in het overzicht Studie in cijfers van Studiekeuze123.nl

Na je opleiding

Verreweg de grootste groep afstudeerders van de pabo van Viaa vindt een baan als meester of juf op de basisschool in regulier of bijzonder onderwijs. Maar er zijn ook oud-studenten die lesgeven op een middelbare school, in het praktijkonderwijs, aan volwassenen of allochtonen, of werken in ict, onderwijsadvies of educatiecentra. De onderwijswereld is even dynamisch als veelzijdig!

Baankansen
Je baankansen in het onderwijs groeien. De Algemene Onderwijsbond voorspelt zelfs een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs tot en met 2025. Onze ervaring is dat 95& van de afgestudeerde studenten binnen anderhalf jaar een baan heeft gevonden.

Je CV iets extra's meegeven

Zijn je scores goed en wil je je graag extra verdiepen? We bieden je graag de ruimte om meer profielen te kiezen. Of een minor extra te doen, eventueel buiten de opleiding. Ook kun je je onderzoeks- of innovatietraject versterken met bijvoorbeeld een publicatie. Zo kun je jezelf een steviger positie verschaffen op de arbeidsmarkt. Informeer naar de mogelijkheden!

Doorleren na de Pabo

Als leerkracht ben je nooit uitgeleerd. Na de Pabo kun je doorleren binnen de Master Leren & Innoveren (MLI). Onze Pabo heeft een lesplaats in Zwolle. Of een post-hbo-opleiding volgen als taal-, reken- of onderbouwspecialist. Wil je graag leiding geven in het onderwijs? Dan is de Opleiding Schoolleider van Penta Nova misschien iets voor jou. Bekijk hier de masters en andere post-hbo-studies die Viaa biedt.

Lees meer over nascholingscursussen bij Viaa
Lees meer over post-hbo-opleidingen bij Viaa
Lees meer over masterstudies bij Viaa

Praktische opleidingsinformatie

Opleidingsvarianten

Je kunt de Pabo bij Viaa in voltijd- of in deeltijd volgen. Ook zij-instromers die willen omscholen en willen gaan werken in het onderwijs kunnen bij de Pabo van Viaa terecht.

Ben jij een VWO-er die zich wil verdiepen in Pedagogiek maar ook de wereld van de basisschool van binnenuit wil leren kennen? Dan kun je bij de Pabo van Viaa ook de universitaire pabo volgen. Je studeert dan aan de Pabo van Viaa maar volgt ook een gedeelte van je opleiding aan de VU in Amsterdam.

Woon je in Midden- en West-Nederland dan kun je je opleiding gedeeltelijk via afstandsleren doen in de route PraktijkPabo West-Nederland

Toelating tot de opleiding

Ben je in het bezit van een VWO of een hbo-diploma, dan hoef je geen certificaten meer te halen. Met een VWO-diploma kun je kiezen voor de Pabo, maar ook de variant universitaire Pabo.

Heb je een Havo-diploma of een diploma MBO niveau 4 dan ben je welkom bij ons op de opleiding.

Wel moet je aantonen dat jouw kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op peil is. Dat kun je doen door aan te tonen dat je in deze vakken eindexamen hebt gedaan. Heb je voor deze vakken of voor één vak geen eindexamen gedaan dan moet je daar alsnog een certificaat/certificaten voor halen.

Voor natuur en techniek geldt dat je voldoet aan de toelatingseisen wanneer je recent havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie). De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4.

 

Lees meer over de toelatingstoetsen, Pré-Pabo app, begeleidingsgroepen en cursusdagen om jou te helpen.
Vraag de voltijdfolder aan

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over de Pabo? Bezoek dan één van onze open dagen, maakt een afspraak voor een meeloopdag of neem contact op met opleidingsvoorlichter Bert Kuiper.

Meer informatie