Tijdens de Pabo

Tijdens de Pabo van Hogeschool Viaa ontwikkel je jezelf zowel professioneel als persoonlijk. Studie- en stagedagen wisselen elkaar af. Hierdoor doe je veel vakkennis op en kun je didactische vaardigheden meteen toepassen in de praktijk. De opleiding duurt vier jaar.

Pabo-opleiding van jaar tot jaar

Studiejaar 1 en 2

Elk studiejaar van de Pabo bestaat uit vier blokken. In het eerste jaar oriënteer je je op de ontwikkeling van kinderen en het geven van onderwijs op de basisschool. Hoe ga je om met een klas? En hoe bouw je een band op met leerlingen? In het tweede jaar staat het uitgaan van en omgaan met verschillen tussen leerlingen centraal. Je leert hoe je een les of lessenserie voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook ervaar je hoe je de leeromgeving hierbij kunt inzetten.

Stagelopen vormt een belangrijk onderdeel van de Pabo-opleiding: je doet dit vanaf het begin twee dagen per week en daarnaast één week per blok. Je wordt begeleid door een vaste werkplekcoach en door je PPO-docent van school. Zij helpen je bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook zit je in een werkgroep met klasgenoten, zodat je ervaringen kunt delen.

Door te doen, te denken en er te zijn, ontdek je tijdens de eerste helft van de opleiding steeds meer wat voor meester of juf je wilt worden. Aan het eind van het tweede jaar formuleer je jouw visie op onderwijs en kies je voor de specialisatie onder- of bovenbouw.

Studiejaar 3

In het derde jaar van de Pabo-opleiding specialiseer je je in de onder- of bovenbouw. Je loopt stage en volgt vier profielen: Taal, Rekenen, Identiteit en Jonge of oudere kind. Daarnaast besteed je tijd aan een keuzeprofiel:

  • Bewegingsonderwijs
  • Kunstzinnige oriëntatie of Wereldoriëntatie
  • Wetenschap & Techniek

Studiejaar 4

In het vierde en laatste jaar van de Pabo-opleiding komen theorie en praktijk samen. Je bent nu LIO: leraar-in-opleiding. Als LIO loop je negentien weken stage. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een eigen groep, geeft hele dagen les en studeert af op je gekozen onderdelen.

Daarnaast komt de minor aan bod, zodat je je nog verder kunt specialiseren. Hogeschool Viaa biedt de volgende minoren:

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Omgaan met complex gedrag
  • Interprofessioneel werken
  • Internationalisering
  • Lesgeven in het VMBO

Het is ook mogelijk om een minor op een andere hogeschool of universiteit te volgen.

Je sluit de Pabo af met een praktijkonderzoek. Je wordt begeleid door een docent met kennis van het gekozen onderwerp. Persoonlijk meesterschap krijgt in deze fase écht vorm: je weet wat voor leerkracht je wilt zijn en bent klaar om in de praktijk aan de slag te gaan.

Vraag de voltijdbrochure aan

Wat wil je weten?