Over ons

Het lectoraat Zorg en Zingeving verricht praktijkgericht onderzoek en draagt met de resultaten daaruit bij aan het ontwikkelen mensgerichte zorg in de praktijk van de zorgverlening en de ontwikkeling van het onderwijs op dat gebied. Ons onderzoeksthema vloeit voort uit de holistische visie van onze bacheloropleiding Verpleegkunde. Die leert verpleegkundigen expliciet en professioneel ook aandacht te hebben voor het ‘spirituele functioneren’ of zingevingsbehoeften van zorgvragers. Hiermee bedoelen we de impact die ziekzijn en verzorgd worden hebben op de manier waarop iemand in het leve staat en daaraan vormgeeft.

Het lectoraat levert met haar werk een bijdrage aan de missie van Hogeschool Viaa die is samengevat in de slogan ‘Als je gelooft in je werk’. Hiermee onderstreept zij het belang van de aandacht voor bezieling in de ontwikkeling van de beroepspraktijk en de vorming van professionals.

Het lectoraat werkt aan de volgende onderzoekslijnen:

Persoon en zingeving

Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de attitude van zorgverleners ten opzichte van de zingeving van zorgvragers en de wijze waarop zij met zorgvragers daarover communiceren.

Praktijk en zingeving

Hierbij gaat het om de aandacht voor zingeving in het methodisch zorgproces van mensgerichte zorg.

Perspectief en zingeving

Hierbij gaat het om de aandacht voor zingeving in beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg in zorginstellingen.

Wie zijn wij?

Het lectoraat Zorg en zingeving is een team van docenten met onderzoekstaken onder leiding van een lector, verbonden aan de academie Health Care van Hogeschool Viaa. Onze opdracht is een impuls te geven aan de kwaliteit van de beroepsopleiding en de beroepspraktijk in de zorgverlening. Dat doen we door praktijkonderzoek te doen. Dat wil zeggen dat we in praktijk en onderwijs onderzoek doen met en voor zorgprofessionals en zorginstellingen, maar ook met een voor studenten en docenten.

Dr. A. Damsma Bakker, R.N. MSc Education

VIAAAliza04831

Aliza is sinds oktober 2023 lector van het lectoraat Zorg en Zingeving, waaraan zij al verbonden was als docent en senior-onderzoeker, evenals aan de Academie Health Care.

Aliza is als verpleegkundige werkzaam geweest in de thuiszorg en op diverse klinische afdelingen waaronder thoraxchirurgie en de kinderafdeling.

Na de studie Verplegingswetenschap is ze in 2007 bij Viaa komen werken als verpleegkunde docent. In deze functie heeft ze zich verder ontwikkeld door een master Onderwijskunde af te ronden. Haar passie ligt in het garanderen van de kwaliteit van zorg voor unieke individuen en het begeleiden van verpleegkundige studenten tot zelfbewuste en kritische beginnend beroepsbeoefenaren.

In het onderzoek is ze altijd op zoek naar op welke manier een integrale visie met expliciete aandacht voor zingeving de professionele praktijk van alledag kan verrijken. Het viel haar op dat wanneer het over zingeving gaat in de zorg bijna altijd aan ouderen of aan palliatieve patiënten wordt gedacht. Dat inspireerde de zoektocht naar de rol die zingeving bij kinderen en jeugdigen met een zorgbehoefte speelt.

Aliza gepromoveerde in 2022 op een onderzoek naar de zingeving van kinderen met een chronische aandoening.

Dr. B. Cusveller, Lector

VIAABart0453

Bart is verpleegkundige (Christelijke Hogeschool Ede, 1983-1987) en filosoof (Vrije Universiteit, 1987-1991). Hij werkte als wetenschappelijk medewerker aan een centrum voor medische ethiek (Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, 1991-2006) en promoveerde op een filosofisch proefschrift over de relatie tussen levensbeschouwing en zorg in de verpleegkunde (Universiteit Leiden, 2004).

Daarna was hij seniordocent en senioronderzoeker in de verpleegkunde en zorgethiek (Christelijke Hogeschool Ede, 2003-2009) en lector Verpleegkundige beroepsethiek (Christelijke Hogeschool Ede, 2009-2014). Sinds 2015 werkt Bart als docent en onderzoeker in in verpleegkunde en zorgethiek aan de academie Health Care van Hogeschool Viaa. In die periode is hij ruim twee jaar (2021-2023) lector van het lectoraat Zorg en Zingeving geweest.

Dr. H.P. Stulp

VIAAHenk0558

Henk Stulp is als docent psychologie verbonden aan de opleiding Social Work van Viaa. Aandachtsgebieden van hem zijn –naast het doceren van eigen vakken- onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en methodiek. Vanaf 1988 is hij werkzaam aan Viaa.

Hij heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de RijksUniversiteit te Groningen. Naast zijn werk aan Viaa is hij als GZ-psycholoog werkzaam in een eerstelijnspraktijk. Verder verzorgt hij het psychologie-onderwijs aan de Theologische Universiteit te Kampen. Zijn interesse gaat uit naar de invloed van psychologische processen op de beleving van spiritualiteit.

J. Lassche-Scheffer MSc

VIAAJoanne0475

Joanne werkt sinds 2013 als docent bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa.

Na de opleiding tot Verpleegkundige (Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht) en de opleiding Gezondheidswetenschappen (Maastricht) heeft zij ervaring opgedaan met werken als verpleegkundige in de wijk en binnen verschillende zorginstellingen. Daarna heeft zij diverse jaren voorlichting verzorgd binnen een thuiszorginstelling aan vrouwen rondom zwangerschap en geboorte.

In haar werk als docent houdt Joanne zich bezig met verschillende geïntegreerde vakken binnen verpleegkunde en coördineert zij de brugmodule voor mbo- studenten. Aandachtsgebieden binnen de opleiding zijn het Neuman Systems Model, het onderzoekend vermogen van studenten en het begeleiden van de afstudeerfase bij verpleegkunde studenten.

Sinds september 2019 is Joanne als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving waar zij betrokken is bij verschillende projecten in binnen- en buitenland.

A. Zandbergen-ten Ham

VIAAAnita05191 1

Anita werkt sinds 2013 als docent bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa.

Na de Inservice- opleiding tot A- verpleegkundige (Meander Medisch Centrum te Amersfoort), de opleiding Management in de gezondheidszorg (Hogeschool van Utrecht) en de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij ervaring opgedaan met werken als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen en als gedragsdeskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

In haar werk als docent houdt Anita zich bezig met verschillende geïntegreerde vakken binnen verpleegkunde en de coördinatie en ontwikkeling van de minor Zorg om Kind en Jeugd. Aandachtsgebieden zijn hierbij verpleegkundige zorg rondom Kind en jeugd en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds juni 2020 is Anita als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving waar zij betrokken is bij verschillende projecten.

Dr. A. de Jonge

VIAAAnnemiek0566

Annemiek de Jonge is theoloog. Ze studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen met een specialisatie in missiologie en gemeenschapsopbouw. Na haar studie heeft Annemiek werkervaring opgedaan met het interprofessioneel samenwerken rondom zin- en betekenisgeving in het sociaal domein en de zorg. Binnen Hogeschool Viaa startte ze als opleidingsmanager theologie en houdt zich nu bezig met levenslang leren en ontwikkelen (LLO). Ais senior-onderzoeker is zij verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving.  

In 2022 is Annemiek gepromoveerd op een onderzoek naar soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners binnen evangelicale missionaire gemeenschappen. 

Annemiek is senior-onderzoeker binnen het lectoraat en houd zich vooral bezig met onderzoek op het gebied van interprofessioneel samenwerken en implementatie van zorg voor zingeving. Daarnaast is ze deskundig op het gebied van geestelijke verzorging en het samenwerken van geestelijk verzorgers met andere zorg- en hulpverleners. 

Dr. H. Klop

HannaKlop6905

Hanna werkt sinds 2022 als docent bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa.

Zij volgde haar bacheloropleiding Algemene Sociale Wetenschappen en masteropleiding Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht, daarnaast werkte zij in een dagopvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Vervolgens heeft zij bij Amsterdam UMC locatie VUmc (toegepast) onderzoek gedaan naar palliatieve zorg, met name op het gebied van ernstig zieke mensen die dak- of thuisloos zijn, patiënten met uitgezaaide longkanker, palliatieve thuiszorg (PaTz) en integratie van zingeving in palliatieve zorg, en familiebegeleiding bij COVID-19 patiënten die opgenomen zijn op de Intensive Care.

Van 2018 tot 2022 (gepromoveerd op 28 september 2022) voerde zij haar promotieonderzoek uit aan de faculteit Geneeskunde. Centraal stond hoe de samenwerking tussen zorgverleners uit palliatieve zorg en hulpverleners uit maatschappelijke opvang kan worden verbeterd, om zo betere palliatieve zorg te bieden aan mensen die dak- of thuisloos zijn.

In haar werk als docent Verpleegkunde houdt Hanna zich bezig met de minor palliatieve zorg, sociaal relationele vaardigheden, en het afstuderen van vierdejaarsstudenten.

Sinds september 2022 is Hanna als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving waar zij betrokken is een project over leernetwerken en integratie van zingeving in de eerste lijn, en een project over integratie van zingeving in het curriculum van zorg en welzijn opleidingen.