Over ons

Het lectoraat Zorg en Zingeving verricht praktijkgericht onderzoek en draagt met de resultaten daaruit bij aan het ontwikkelen mensgerichte zorg in de praktijk van de zorgverlening en de ontwikkeling van het onderwijs op dat gebied. Het lectoraat levert met haar werk een bijdrage aan de missie van Hogeschool Viaa die is samengevat in de slogan ‘Als je gelooft in je werk’. Hiermee onderstreept zij het belang van de aandacht voor bezieling in de ontwikkeling van de beroepspraktijk en de vorming van professionals.

Het lectoraat werkt aan de volgende onderzoekslijnen:

Persoon en zingeving

Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de attitude van zorgverleners ten opzichte van de zingeving van zorgvragers en de wijze waarop zij met zorgvragers daarover communiceren.

Praktijk en zingeving

Hierbij gaat het om de aandacht voor zingeving in het methodisch zorgproces van mensgerichte zorg.

Perspectief en zingeving

Hierbij gaat het om de aandacht voor zingeving in beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg in zorginstellingen.

Wie zijn wij?

Dr. B. Cusveller, Lector

Bart Cusveller, lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool Viaa

Bart is verpleegkundige (Christelijke Hogeschool Ede, 1983-1987) en filosoof (Vrije Universiteit, 1987-1991). Hij werkte als wetenschappelijk medewerker aan een centrum voor medische ethiek (Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, 1991-2006) en promoveerde op een filosofisch proefschrift over de relatie tussen levensbeschouwing en zorg in de verpleegkunde (Universiteit Leiden, 2004).

Daarna was hij seniordocent en senioronderzoeker in de verpleegkunde en zorgethiek (Christelijke Hogeschool Ede, 2003-2009) en lector Verpleegkundige beroepsethiek (Christelijke Hogeschool Ede, 2009-2014). Van 2015 tot juni 2021 werkte hij als docent en onderzoeker in in verpleegkunde en zorgethiek aan de academie Health Care van Hogeschool Viaa.

Sinds juni 2021 is Bart lector van het lectoraat Zorg en Zingeving.

Dr. A. Damsma Bakker, R.N. MSc Education

Aliza is als docent/onderzoeker verbonden aan de Academie Health Care en (sinds oktober 2014) aan het lectoraat Zorg en Zingeving. Zij is als verpleegkundige werkzaam geweest in de thuiszorg en op diverse klinische afdelingen waaronder thoraxchirurgie.

Na de studie Verplegingswetenschap is ze in 2007 bij Viaa komen werken als verpleegkunde docent. In deze functie heeft ze zich verder ontwikkeld door een master Onderwijskunde af te ronden. Haar passie ligt in het garanderen van de kwaliteit van zorg voor unieke individuen en het begeleiden van verpleegkundige studenten tot zelfbewuste en kritische beginnend beroepsbeoefenaren.

Aliza is in 2022 gepromoveerd op een onderzoek naar de zingeving van kinderen met een chronische aandoening.

Dr. H.P. Stulp

H.P. Stulp, lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool Viaa

Henk Stulp is als docent psychologie verbonden aan de opleiding Social Work van Viaa. Aandachtsgebieden van hem zijn –naast het doceren van eigen vakken- onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en methodiek. Vanaf 1988 is hij werkzaam aan Viaa.

Hij heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de RijksUniversiteit te Groningen. Naast zijn werk aan Viaa is hij als GZ-psycholoog werkzaam in een eerstelijnspraktijk. Verder verzorgt hij het psychologie-onderwijs aan de Theologische Universiteit te Kampen. Zijn interesse gaat uit naar de invloed van psychologische processen op de beleving van spiritualiteit.

J. Lassche-Scheffer MSc

Joanne Lassche-Scheffer, lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool Viaa

Joanne werkt sinds 2013 als docent bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa.

Na de opleiding tot Verpleegkundige (Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht) en de opleiding Gezondheidswetenschappen (Maastricht) heeft zij ervaring opgedaan met werken als verpleegkundige in de wijk en binnen verschillende zorginstellingen. Daarna heeft zij diverse jaren voorlichting verzorgd binnen een thuiszorginstelling aan vrouwen rondom zwangerschap en geboorte.

In haar werk als docent houdt Joanne zich bezig met allerlei geïntegreerde vakken binnen verpleegkunde. Aandachtsgebieden zijn hierbij verpleegkundige zorg rondom zwangerschap, kinder- en jeugdverpleegkunde en het Neuman Systemsmodel.

Sinds september 2019 is Joanne als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving waar zij betrokken is bij verschillende projecten.

A. Zandbergen-ten Ham

Anita Zandbergen-ten Ham, lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool Viaa

Anita werkt sinds 2013 als docent bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa.

Na de Inservice- opleiding tot A- verpleegkundige (Meander Medisch Centrum te Amersfoort), de opleiding Management in de gezondheidszorg (Hogeschool van Utrecht) en de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij ervaring opgedaan met werken als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen en als gedragsdeskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

In haar werk als docent houdt Anita zich bezig met verschillende geïntegreerde vakken binnen verpleegkunde en de coördinatie en ontwikkeling van de minor Zorg om Kind en Jeugd. Aandachtsgebieden zijn hierbij verpleegkundige zorg rondom Kind en jeugd en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds juni 2020 is Anita als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving waar zij betrokken is bij verschillende projecten.

Dr. A. de Jonge

Annemiek de Jonge is theoloog. Ze studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen met een specialisatie in missiologie en gemeenschapsopbouw. Tijdens haar afstudeeronderzoek begon ze aan een baan als jeugdwerkadviseur bij de YMCA-Noord Oost. Ze werkte freelance als adviseur gemeenteopbouw voor het Steunpunt gemeenteopbouw (het huidige Kerkpunt) tot ze in 2008 in dienst kwam bij Hogeschool Viaa als accountmanager, docent en onderzoeker. Binnen de hogeschool is Annemiek doorgegroeid en momenteel is zij curriculum-coördinator van de opleidingen Theologie, zit ze in de curriculumcommissie van de academie Social Work en Theologie en is ze als senior-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving van de hogeschool. In 2022 is Annemiek gepromoveerd op een onderzoek naar soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners binnen evangelicale missionaire gemeenschappen.

Annemiek is senior-onderzoeker binnen het lectoraat en houd zich vooral bezig met onderzoek naar persoonlijke zingeving van zorgverleners en cliënten. Daarnaast initieert Annemiek praktijkonderzoeken voor studenten theologie, en begeleid ze (master)studenten tijdens hun eindonderzoek.

Binnen het lectoraat is Annemiek momenteel werkzaam als accountmanager en degene die verantwoordelijk is voor de acquisitie.

Dr. H. Klop