Webinar en gratis kaartenset: “Passend begeleiden begint met goed luisteren naar het kind”

6 april 2022

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa in Zwolle heeft in samenwerking met Steunpunt Passend Onderwijs, Samen Opleiden en de PO raad en VO raad een gesprekskaartenset gemaakt om na te denken als team over hoe je luistert naar kinderen.

Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken zegt: “Als leraar vorm je de spil tussen leerlingen en de lesstof. Wij geloven dat passend begeleiden begint met goed luisteren naar het kind”. In De week van Samen Opleiden 2022 zal er tevens een gratis webinar zijn over dit onderwerp. ‘Krachtig partnerschap’ is thema van De week van Samen Opleiden 2022 van 11 tot en met 13 april 2022.

Als leraar ben je een belangrijke schakel tussen leerlingen en de leerstof. Je ontwerpt leersituaties waarin je leerlingen kennis laat maken met inhouden en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een plek in te kunnen nemen in de samenleving. “Leraren doen dit vanuit hun kijk op de wereld”, zegt Paalman. “Als lectoraat Goede Onderwijspraktijken onderzoeken we welke competenties je nodig hebt om je persoonlijk handelen en je professioneel handelen in de praktijk aan elkaar te verbinden. En we geloven dat luisteren naar het kind ongelooflijk belangrijk hierin is. Wanneer je je daarvan bewust bent, kun je jouw handelen in breder perspectief zien. En écht goed onderwijs bieden.”

Gratis gesprekskaartenset aanvragen
Leraren in het PO of VO kunnen de gratis gesprekskaartenset aanvragen. Aan de hand van de kaarten kunnen zij in hun team in gesprek gaan over passend onderwijs. Paalman: “Er blijkt een enorme behoefte te zijn om met elkaar in gesprek te komen vanuit verschillende perspectieven over passend onderwijs binnen samen opleiden.” Meer informatie over De week van het samen opleiden, webinar en de gesprekskaartenset is te vinden op https://www.platformsamenopleiden.nl/save-the-date-de-week-van-samen-opleiden-2022/

Webinar “De stem van de lerende”
Op welke manier worden (aanstaande) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Hoe leren zij luisteren naar de stem van de leerling en hoe luisteren opleiders naar de stem van de leraar? In het webinar die is opgenomen met Ingrid Paalman over o.a. Samen Opleiden in een context van passend en inclusiever onderwijs. Daarnaast maak je kennis  met gesprekskaarten die in de praktijk kunnen worden ingezet om samen invulling te geven aan passend luisteren en passend leren. Opleiders van partnerschap OSOF delen hun ervaringen met de kaarten en hoe deze van betekenis kunnen zijn voor de leraren die zij opleiden.