Leernetwerk ‘Verbindend werken tussen geestelijke verzorging en zorg thuis’

In dit project hebben professionals zoals verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en het woonzorgcentrum, ambulant (jeugd)hulpverleners en geestelijk verzorgers uitgeprobeerd hoe zingeving een structureel onderdeel kan worden van de zorg. Ook is gekeken naar hoe professionals kunnen werken aan zingevingscompetenties, welke hulpmiddelen kunnen worden gebruikt, hoe kan worden doorverwezen naar geestelijke verzorging, en welke financiële randvoorwaarden er nodig zijn.

Aan het eind van het project weten we nu dat zingeving inbedden als integraal onderdeel van de zorg een gelaagd proces is, waarvoor verschillende stappen kunnen worden gezet. Met behulp van het stellen van vragen uit het ontwikkelde stappenplan kunnen teams zelf aan de slag met zingeving binnen hun eigen organisatie.

  • Zorgprofessionals toerusten in zingeving is een proces wat tijd nodig heeft als team
  • Je kunt niet zomaar met een hulpmiddel zoals gesprekshulp of doorverwijzing aan de slag
  • Eerst is steun en visie vanuit de organisatie nodig in mogelijkheden, tijd en financiën
  • Bezinning als team, het afbakenen van zingeving en het bewust worden van de eigen zingeving zijn vervolgstappen om ‘handen en voeten’ te gaan geven aan zingeving
  • Een goede connectie als team met een geestelijk verzorger, en/of een Aandachtsvelder Zingeving, en toerusting of scholing helpen om zingevingsvaardigheden binnen het team te onderhouden
  • Stappen voor doorverwijzing naar een geestelijk verzorger en hulpmiddelen voor bijvoorbeeld zingeving signaleren en gesprekken voeren helpen om processen duidelijk te maken

Om ervoor te zorgen dat meer professionals weten hoe ze dit het beste kunnen doen als team is een stappenplan ontwikkeld en is een rapportage geschreven. Elk team wat ook graag aan de slag wil met het concreet maken van zingeving en dit bespreekbaar maken bij de cliënt of patiënt kan deze stappen doorlopen. Zo vinden we niet steeds opnieuw het wiel uit!

Mede mogelijk gemaakt door

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Alle producten uit dit project maar ook van de andere projecten uit deze programmalijn zijn te vinden op de website van Kenniswerkplaats Zingeving.

Meer informatie

Wil je meer weten of bijvoorbeeld de zakkaartjes gebruiken binnen je eigen organisatie? Neem dan contact op!