App Levensvragen

Doe ik er nog wel toe? Heb ik wel goed geleefd? Hoe kom ik de dagen door, nu mijn toekomst in het verleden ligt? Veel ouderen kampen met (levens)vragen: vragen zonder ‘echte’ antwoorden.

Het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa ontwikkelde daarom een webapp die dient als aangever voor gesprekken over levensvragen bij ouderen. De app maakt zorgmedewerkers bewust van levensvragen en helpt hen hiermee om te gaan.

Veel ouderen worstelen met vragen, maar lang niet alle ouderen durven ze uit te spreken. Verpleegkundigen signaleren wel dat er behoefte is aan een gesprek, maar hebben vaak het gevoel dat hier onvoldoende tijd voor is. De webapp biedt praktische tools om tóch het gesprek aan te gaan.

Opzet webapp

De webapp bestaat uit vier verschillende onderdelen: theorie, opdrachten, groepstijdlijn en mijn tijdlijn.

Theorie

Wil je meer kennis over de levensvragen bij ouderen? Verdiep je dan in de theorie. Dit onderdeel bevat onder meer informatie over het begrip levensvragen, verpleegkundige methodiek en zingevende gespreksvoering, reflectiemethoden en de invloed van je werkomgeving en de maatschappij op het omgaan van levensvragen.

Opdrachten

Om direct in de praktijk aan de slag te gaan met levensvragen, kun je de korte opdrachten uit de webapp gebruiken. Je kunt de opdrachten in je eigen tempo en volgorde doen. De opdrachten zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s: Ik, de ander en wij.

Groepstijdlijn

De opdrachten die je gemaakt hebt, worden in een veilige leeromgeving gedeeld in een digitale groep van maximaal tien personen. Als groepsleden zie je elkaars uitwerking van de opdrachten. Dit nodigt uit tot samenwerkend leren. Vanuit de groepstijdlijn van doorgeklikt worden naar de theorie.

Mijn tijdlijn

Je kunt in de webapp gebruikmaken van een eigen tijdlijn. Hierin kun je opschrijven wat je hebt geleerd van een opdracht of bevindingen die je graag wilt onthouden. Je kunt aangeven of je het bericht wilt delen op de groepstijdlijn of niet.

Gebruikers: individueel en groepen

Je kunt als verzorger of verpleegkundige de webapp individueel gebruiken en zelf medegebruikers zoeken om een groep te vormen of je gebruikt het samen met het team waarin je werkt. Ook kun je de webapp als docent inzetten als onderdeel van het onderwijsprogramma. De docent neemt dan de rol van leerbegeleider op zich. Er is een aparte docentenhand leiding beschikbaar.

Meer informatie en bestellen

Voor de applicatie worden groepslicenties verstrekt voor een groep van minimaal 5 personen of een veelvoud daarvan. De kosten voor vijf licenties zijn 95 euro exclusief btw. De webapp kan besteld worden door te mailen naar applevensvragen@viaa.nl.