Interim management

Tijdelijk leiderschap via Viaa (interim management)

Hoe waarborg je de ontwikkeling van de school met vraagstukken op het gebied van leiderschap en organisatie? De school zit mogelijk tijdelijk zonder schoolleider; er start een nieuwe schoolleider; de huidige schoolleider kan wel een steuntje in de rug gebruiken…

De aanpak via Viaa werkt met senior schoolleiders die op hun eigen scholen werken aan duurzame kwaliteitsontwikkeling. Zij zijn bereid om naast deze functie hun expertise en ervaring enkele dagdelen beschikbaar te stellen voor andere scholen waar ontwikkelvraagstukken aan de orde zijn. De schoolleiders worden bijgestaan door een senior organisatieadviseur of onderzoeker in het analyseren en begeleiden van de ontwikkeling van de schoolorganisatie.

Op basis van het vraagstuk in de school wordt gezocht naar een match tussen de ontwikkelvraag en de specifieke expertise van de senior schoolleiders.

Meer informatie

Wil je meer weten over via Viaa? Je kunt dan contact opnemen met het secretariaat nascholing via nascholing@viaa.nl 

Meer informatie