Samenwerkingsverband Scope

Samenwerkingsverband Scope zijn een dertiental scholenclusters die samenwerken met de Educatieve Academie van Viaa. Samen wordt gewerkt aan onder meer de professionalisering van beginnende leerkrachten voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016.

In een zestal deelprojecten die binnen alle samenwerkende scholenclusters aan de orde zijn wordt samengewerkt om te komen tot een gewortelde verdieping waarbij ook een link naar de lerarenopleiding blijvend vorm krijgt. De zestal deelprojecten waaraan wordt gewerkt, worden onder het kopje Deelprojecten verder toegelicht.

De projecten Opleiden in de school en het project De Academische basisschool vallen ook onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Scope.

Lees meer over Samenwerkingsverband Scope