Integraal samenwerken met en voor bewoners

De drie decentralisaties (van zorg, werk en jeugdhulp) en de invoering van ‘passend onderwijs’ brengen zorg en welzijn dichter bij de inwoner. Door integraal samen te werken, staat de inwoner echt centraal en kan de professional de hulp beter afstemmen met andere professionals. Dat klinkt eenvoudiger dan het is: vaak zijn sociale professionals, instanties en vrijwilligers, maar ook familieleden, vrienden en buren betrokken. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, waarbij er vanuit een sterke sociale basisinfrastructuur wordt samengewerkt door professionals, bewoners en hun formele en informele verbanden.

Onderzoeksrichtlijnen

In wijken en buurten zie je steeds meer lossere, complexere en/of omvangrijkere verbanden en gedifferentieerde gemeenschappen. Denk aan straten, wijken of steden met verschillende gemeenschappen. Hier spelen vraagstukken met betrekking tot de rol van (in)formele instanties en instellingen, het verbinden van verschillende culturen, wijkvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid en lokale economische vraagstukken.

Professionals versterken bestaande gemeenschappen om het sociaal functioneren van mensen in die gemeenschap zelf te optimaliseren. Bij de onderzoekslijn Integraal samenwerken met en voor bewoners onderzoeken we wat bewoners, vrijwilligers en professionals nodig hebben om binnen deze wijken en buurten een waardevolle schakel te zijn.

Ontwikkeling werkveld en onderwijs

Onze inzichten koppelen we met presentaties, workshops en symposia terug naar gemeenten, organisaties, professionals en burgers die participeren binnen de onderzoeken en de werkplaats Sociaal Domein. Ook passen we onze bevindingen toe in het onderwijs van hogeschool Viaa (academie Social Work). Want als we weten waar het werkveld om vraagt, kunnen we de nieuwe generatie professionals gericht opleiden voor de toekomst.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Integraal samenwerken met en voor bewoners? Neem gerust contact met ons op via 038-4255514 of onderzoek@viaa.nl