Inclusieve samenleving

Van buren die elkaar ontmoeten tijdens het wekelijkse eetcafé tot werknemers die hun dag ‘arbeidsmatig besteden’ bij een sociale onderneming. Bij de onderzoekslijn Inclusieve Samenleving onderzoeken we welke ondersteuning kwetsbare mensen nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving.

Onderzoeksrichtlijnen

Het ideaal van deze programmalijn is een inclusieve samenleving: een samenleving waarin alle mensen een eigen en waardige plek hebben, ook als een beperking, aandoening, ziekte, levensproblematiek en/of bepaalde ontwrichtende omstandigheden of ervaringen hun participatie bemoeilijken.

Als mensen ervaren dat zij een plek hebben in de samenleving stijgt hun welzijn, hun kwaliteit van leven en hun sociaal-emotioneel functioneren. Omgekeerd evenredig is het zo dat als mensen ervaren dat zij er niet bij horen en dat ze niet mee kunnen doen, zij eenzaamheid en isolatie ervaren en daardoor hun welzijn en kwaliteit van leven dalen. En zo is bijvoorbeeld bekend van mensen met autisme dat zij een grotere kans maken op depressie en dientengevolge suïcide.

De programmalijn ‘Inclusieve samenleving’ is gericht op mensen die niet of moeilijk mee komen in de maatschappij. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA), ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. In onderzoek richten wij ons op de gebieden wonen, sociale contacten en werk. Wij onderzoeken a) de perspectieven, ervaringen, verhalen van de diverse betrokkenen en b) het handelen van de diverse professionals, met name sociale professionals en sociale ondernemers.

Wil je meer weten of met ons samenwerken?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Inclusieve samenleving of met ons samenwerken? Neem dan gerust contact op via onderzoek@viaa.nl