Interprofessioneel samenwerken rond jeugd

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Sommige kinderen en jongeren hebben darabij extra ondersteuning nodig omdat er sprake is van opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze groep is een goede samenwerking tussen professionals uit onderwijs, welzijn, jeugdhulp en jeugd(gezondheid)zorg van belang, wat leidt tot een samenhangende aanpak. Voor professionals is integraal kijken en denken nodig om over de domeinen heen met jeugdigen en ouders te werken aan een oplossing.

Onderzoekslijn

De programmalijn ‘interprofessioneel samenwerken rond jeugd’ is gericht op vragen van professionals over de nieuwe manier van werken: in de wijk, in scholen, vanuit eigen kracht van kinderen en jongeren en in samenwerking met hun sociale netwerk. Daarbij is het van belang om de focus te hebben op het breder perspectief van een vraagstuk en is interprofessioneel werken van de professional cruciaal.

We richten ons op het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en jeugdigen. Dit betekent dat we streven naar betekenisvolle relaties vanuit wijkteams, het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Daarbij hebben we oog voor de verschillende contexten die tegelijkertijd spelen en van invloed op elkaar zijn. Als professional in een sociaal team, het onderwijs of de hulpverlening is het van belang om te leren nadenken over relaties en relatiepatronen. Hieronder valt ook het benutten van intuïtieve kennis om ontwikkeling op het niveau van het kind, het gezin en de school mogelijk te maken.

Naast de specifieke kennis van elke discipline kijken we naar de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van de didactische en agogische relatie. Hiermee bevorderen we het inzichtelijk leren van sociale contexten waarbinnen relaties zich afspelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten binnen de onderzoekslijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd? Neem gerust contact met ons op via 038-4255514 of onderzoek@viaa.nl.