1 juni 2023 - Terugblik en aftermovie landelijk symposium Werkplaatsen Sociaal Domein

Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein stond dit jaar in het teken van domeinoverstijgend samenwerken. Welke betekenis kunnen wij hebben als we als mens, als professional, als gemeente, maatschappelijke organisatie of beroepsopleiding, en niet te vergeten als werkplaatsen, elkaar meer opzoeken? De organisatie was dit jaar in handen van de vier meest noordelijke werkplaatsen, waaronder WSD Zwolle.

Duidelijk is dat we over grenzen van domeinen heen moeten stappen om bestaanszekerheid, gelijke kansen en gezondheid van mensen in kwetsbare situaties te bevorderen.
Het middagprogramma, bestaande uit een informatiemarkt en vossenjacht, werd goed ontvangen door de bezoekers. Op de markt was er ruimte voor iedere Werkplaats om lopende en afgeronde projecten tentoon te stellen. Tijdens de vossenjacht maakte men nader kennis met de projecten uit het noorden en oosten van het land. Hier zaten ook projecten tussen waar collega’s van het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken aan meewerken!