21 maart 2024 - Promoveren voor HBO-ers

Sinds kort is er een nieuw fenomeen in onderwijsland: de Professional Doctorate (PD). Het betekent de mogelijkheid om te promoveren binnen het HBO en is de evenknie van de universitaire PhD. Wél verschilt de PD in belangrijke mate van de PhD. Een PhD leidt op tot een professionele onderzoeker, en de PD leidt op tot een onderzoekende professional.

Verschillende PD richtingen
Begin 2023 zijn de eerste PD-kandidaten gestart met hun doctoraatstrajecten. Zij zijn de proefkonijnen binnen een pilot. De kandidaten vormen een mix van hogeschooldocenten en praktijkprofessionals. Er zijn zeven smaken PD: Energie & duurzaamheid; Leisure, Tourism & Hospitality; Maritiem; Kunst + Creatief; Onderwijs; Techniek en digitalisering; en last but not least Gezondheid & welzijn. Bij deze laatste variant – Gezondheid & welzijn – zijn we vanuit CvSv en breder, als Hogeschool Viaa, aangesloten.

PD-betrokkenheid Hogeschool Viaa
Op dit moment is er nog geen PD-kandidaat gestart vanuit Hogeschool Viaa. Dit heeft te maken dat we nog geen ‘trekkingsrecht’ hebben. Maar dit moment komt wel dichterbij. Want collega’s Marja de Jager-Vreugdenhil, lector, en Bart Cusveler, voorheen lector, zijn inmiddels betrokken.

Collega Alke Haarsma-Wisselink, onderzoeker inclusieve samenleving, is aangehaakt bij het werkpakket ‘Verbinden werelden Gezondheid & Welzijn’. Binnen dit werkpakket wordt in een (samen)werkdocument gebroed op de vraag ‘hoe definieer je het “snijvlak” tussen gezondheid en welzijn?’ en men wil onder andere de balans tussen de twee domeinen bewaken in de PD-voorstellen. Alke doet suggesties, schrijft aanvullingen en kraakt wat kritische noten met betrekking to dit document. Naar verwachting levert dit werkpakket een bijdrage op de PD-tweedaagse in mei.

Voor meer informatie:
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/onderwijsminister-geeft-startsein-voor-pilots-professional-doctorate

https://www.professionaldoctorate-gw.nl/