21 maart 2024 - Samenredzaamheid in Oldebroek

Door Leida Janssen Onderzoeker lijn Verbindende Gemeenschappen

Hoe zorgen we goed voor elkaar? Die vraag wordt steeds belangrijker nu we tegelijkertijd met vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt te maken hebben. Al jaren zijn de verhoudingen aan het verschuiven tussen inwoners, overheid en professionals. In overheidsbeleid wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om steeds meer voor onszelf en voor elkaar te zorgen, zie Nederland Participatieland (2022). En nu komt het er steeds meer op aan: zijn we als samenleving echt zelf- en samenredzaam?

Nieuwe vorm van samenwerken
Samen met diverse organisaties uit medisch en sociaal domein, overheid en bedrijfsleven en De Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle gaat het projectteam Samenredzame gemeenschap Oldebroek op zoek naar een nieuwe vorm van samenwerking ter behoud van de kwaliteit van de zorg voor ouderen.

Waarderend onderzoek
Het project krijgt vorm op basis van de uitgangspunten van Appreciative Inquiry (AI), oftewel waarderend onderzoek. Hiervoor wordt in Oldebroek een leergemeenschap gevormd met als kerngroep een betrokken inwoner, een beleidsmedewerker welzijn, een casemanager van Het Baken, een afgevaardigde van huisartsen, een onderzoeker en een procesbegeleider. Zij hebben een ruimere kring van inwoners, professionals en ondernemers om zich heen die zij kunnen betrekken.
Volgens de vijf fasen van AI doorlopen zij het proces van define (waar hebben we het over), discover (wat hebben we al), dream (waar willen we heen), design (wat gaan we doen) en deliver (uitvoering).

Uitvoering onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd van januari tot en met juni 2024 en wordt afgerond met een rapportage met hierin een beschrijving van het proces en de opbrengsten daarvan.