23 november 2023 - Serious Game

Serious Game voor professionals werkend met ouderen
Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, beroepsopleidingen en zorgverzekeraars staan voor een grote uitdaging. Want hoe kunnen zij de groeiende groep thuiswonende ouderen ondersteuning, met de schaarste aan mensen en middelen goed vorm gaan geven? Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zorg en ondersteuning dichtbij de inwoner wordt gedaan.

Welzijn van thuiswonende ouderen
Het Ministerie van VWS subsidieert vijftien Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) die, ieder in de eigen regio, nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de uitdagingen van de transformatie in het sociaal domein aan te gaan. Met als focus de dagelijkse praktijk van inwoners en professionals. In de WSD Regio Zwolle zijn naar aanleiding daarvan in de nieuwe kennis- en leeragenda voor 2023 – 2026 nieuwe activiteiten opgenomen. Een daarvan is de programmalijn ‘Welzijn als basis’ met projecten die specifiek gericht zijn op het welzijn van thuiswonende ouderen. Binnen deze programmalijn onderzoekt de werkplaats hoe professionals, bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen en sociale teams, goed samenwerken en aansluiten bij de informele netwerken van ouderen en vrijwillige initiatieven in een buurt. Met hierbij de focus op de inwoner zelf, zijn naasten en de betrokken professionals.

Professionals leren spelenderwijs
Daarom zijn Lelie Zorggroep en Treffend & Co gestart met de ontwikkeling van een serious game. Hiermee kunnen (toekomstige) professionals ontdekken welke mogelijkheden zij hebben om aan te sluiten bij het informele netwerk van inwoners. Gedacht wordt aan een digitale escaperoom waarin de student of de professional opdrachten maakt of uitgedaagd wordt om te reageren op voorwerpen in de digitale ruimte om verder te komen in de game. Spelenderwijs leren de gebruikers waar ze ook in real life op moeten letten en welke vragen zij kunnen stellen bij een oudere thuis. Belangrijke elementen binnen dit project zijn het leren aansluiten bij de leefwereld en het sociale netwerk van een oudere, en het oog krijgen voor samenwerking met andere organisaties en inwonersinitiatieven in de wijk.

Hogeschool Viaa betrokken bij innovatie
Om deze game te ontwikkelen is een leergemeenschap samengesteld van ontwikkelaars, professionals van Lelie Zorggroep, studenten en docenten van Hogeschool Viaa en ouderen en naasten uit de doelgroep. Zij hebben een reactie gegeven op de serious game. Zo dragen we bij aan de innovatie van onze beroepsopleidingen en leren studenten aan te sluiten bij de leefwereld van de inwoner/ client en hun naasten, en het oog hebben voor mogelijkheden tot samenwerking met andere professionals en inwoners. De serious game wordt momenteel verder ontwikkeld.