Intern scholingsprogramma van Travers Welzijn, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim feestelijk afgesloten in Hedon

Van september 2022 tot mei 2023 nam een groot deel van de medewerkers van Travers Welzijn deel aan (ver)Sterk Sociaal werk; een intern scholingsprogramma dat Hogeschool Viaa samen met Viaa Travers en Windesheim heeft ontwikkeld. Door het volgen van dit programma konden 55 sociaal werkers van Travers zich ontwikkelen op het gebied van het profileren, positioneren en legitimeren van ons beroep.

Op 16 mei sloten we het programma af met een eindsymposium in Hedon. De deelnemers van de leerteams ontvingen hun certificaat, gaven elkaar complimenten en een panel bestaande uit Bart Stenekes, Floris Hovius, Hanneke Valkeman, Karin Otten en Jeroen Gradener ging onder leiding van Viaa-docent Jaap Roose de dialoog aan met medewerkers van Travers Welzijn en accounthouders van gemeente Zwolle. Drie collega’s vertelden in een video over hun ervaring met het scholingsprogramma en één van de leerteams maakte onder leiding van jongerenwerker René Sprokholt een rap waarin ze terugblikten op de afgelopen periode.

We vonden een mooie balans tussen het brede belang van samenlevingsopbouw en het delen van de kleine verhalen met grootse effecten. En hoe belangrijk het is om door middel van het delen van verhalen elkaars taal te leren spreken en samenwerking te verstevigen. De mensen van Travers mogen trots zijn op hun werk, en wij zijn blij dat we als Viaa daaraan hebben bijgedragen.

Bron: Intern scholingsprogramma van Travers Welzijn, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim feestelijk afgesloten in Hedon – Travers Welzijn

eindsymposium005 850500