Column door Marja Jager-Vreugdenhil

Op reis

We zijn weer op pad! Het schooljaar op Hogeschool Viaa is gestart, met nieuwe studenten (onze studentaantallen groeien al jaren gestaag), met enkele nieuwe collega’s in het docententeam, en met nieuwe onderzoeksprojecten in het lectoraat. Voor Hogeschool Viaa is ons jaarthema ‘Op reis’. En dat past goed bij ons werk: daarin hebben we steeds nieuwe ontmoetingen, met mensen die werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, die dus steeds bezig zijn ergens naartóe te gaan. En ook ons onderzoekswerk lijkt op een stukje meereizen met andere mensen.

Passend in dit thema ‘Op reis’ koos ik als opening voor de startweek voor docenten voor een overdenking over ‘dwaalgasten’. Met een knipoog naar mijn hobby vogels kijken, daar zijn we dol op dwaalgasten, vogels uit verre streken die opduiken in ons land. En met een toepassing voor ons werk als docenten: als je niet wilt verdwalen, zoals het Nederlandse gezin in Oostenrijk dat deze zomer het nieuws haalde, dan moet je goed voorbereid op reis gaan. Zonder vooraf bedacht plan, op gewone gympies en met weinig eten en drinken bij zich, beklom dat gezin een zwarte bergroute. Ze werden uiteindelijk pas de volgende ochtend veilig van de berg gehaald door reddingswerkers.

Goede voorbereiding is ook essentieel voor ons onderzoekswerk. Vaak stappen we daarmee in een praktijksituatie, waar mensen al best veel zelf ondernemen. Ieder gebruikt zijn professionele kennis, zijn praktijkervaring en levenswijsheid, en dan kun je ver komen. Maar wij komen er vaak juist bij als problemen hardnekkiger zijn. In complexe situaties waarin je iets nieuws wilt ontwikkelen helpt een goed plan, een goede taakverdeling en een routekaart. Bijvoorbeeld de ‘routekaart’ van de onderzoeksmethodiek ‘Appreciative Inquiry’ (in het Nederlands: waarderend onderzoeken), die we onder andere inzetten in het project Zorg & Veiligheid.

En goed reisgezelschap natuurlijk! Een nieuwe reisgenoot op Viaa is de nieuwe directeur voor de Academie Social Work en Theologie, waar het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken als lectoraat aan is verbonden. Onze nieuwe directeur heet René Erwich. Hij is theoloog en in het verleden ook een tijd lector geweest. Een reisgenoot met onderzoekservaring dus, daar zijn wij blij mee!

In deze nieuwsbrief vind je een aantal ‘reisverslagen’: een update van de projecten waar we aan werken. Krijg je daardoor zin om ook mee op reis te gaan – iets samen met ons lectoraat te onderzoeken of te ontwikkelen – neem dan contact op! Veel leesplezier toegewenst.

Marja Jager-Vreugdenhil
Lector Samenlevingsvraagstukken