Werkbegeleidersdag

Op dinsdag 17 oktober 2023 organiseren Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim wederom een werkbegeleidersdag van 9:00 uur tot 16:00 uur. Dit is een dag voor werkbegeleiders, praktijkopleiders en alle mensen die in de zorg betrokken zijn bij het begeleiden van praktijkleren van onze voltijd studenten (stage) en deeltijd studenten (werkplekleren).

De werkbegeleidersdag wordt samen door de twee hogescholen georganiseerd vanwege de overlap in stage verlenende organisaties, onderwijs en de manier van beoordelen. Deze dag staat in het teken van interactie, verbinding en uitwisseling. De bijeenkomst vindt plaats bij Hogeschool Viaa en heeft dit jaar als thema Zorg en Zingeving. Dit thema zal worden ingeleid door Aliza Damsma, onderzoeker bij het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa.

“Verpleegkundigen leren naar de hele mens te kijken, inclusief de impact die ziekte en zorg hebben op de manier waarop iemand in het leven staat. We noemen dat spirituele zorg of aandacht voor zingeving. Dat is op de bacheloropleiding Verpleegkunde van Viaa zelfs een centraal uitgangspunt. Maar hoe doe je dat, die ondersteuning van zingevingsbehoeften? En hoe leer je dat tijdens de opleiding? Daarover gaat deze bijdrage. Bovendien zullen we het er over hebben welke rol werkbegeleiders daarbij kunnen spelen!”

Deze werkbegeleidersdag levert 6 accreditatiepunten op voor het onderdeel ‘Overige Deskundigheid’ in het register V&VN. Hier ontvangt u na afloop een certificaat voor.

Lees hieronder meer over de inhoud van de workshops.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk

Welke workshops kan je volgen?

Zorg en zingeving in de praktijk: de rol van werkbegeleiders

Joanne Lassche, Ans Vrerink en Anita Zandbergen

Een workshop waar vooral naar de praktische uitwerking van zorg voor zingeving wordt gekeken. Met behulp van handige hulpmiddelen zoals de EPICC-tool voor studenten, het werken met de verhaalcirkel voor focus op het persoonlijke verhaal, een app voor levensvragen die intramuraal succesvol bleek, een e-learning voor professionals in de eerstelijns zorg krijgen werkbegeleiders tips hoe zorg voor zingeving er in de praktijk uit kan zien en hoe ze studenten hierbij kunnen ondersteunen en uitdagen.

CanMEDSrollen BN2020, vertaling van het opleidingsprofiel naar de praktijk

Jacoba de Boer en Ingrid Eisenberg

Vanuit het Beroepsprofiel BN2020 worden de CanMEDSrollen besproken aan de hand van casuistiek en de wijze waarop de rollen zijn weggezet in de stageopdrachten.

Beoordelen stages volgens Windesheim

Trijnie Vos

Deze workshop is gericht op het proces van beoordelen (de werkwijze) en daarbij worden de verschillen tussen de verschillende niveaus toegelicht. Daarnaast wordt de rol van de werkbegeleider besproken.

Beoordelen stages volgens Viaa

Martine Witteveen en Annemieke Visscher

Tijdens deze workshop richten we ons op drie aspecten:

  1. Hoe wordt de beoordeling van de verschillende faseniveaus (FN1 t/m FN4) vormgegeven;
  2. Wat zijn hbo-kwalificaties en welke rol spelen deze in het beoordelingsproces;
  3. Welke rol heeft de werkbegeleider ten opzichte van het beoordelingsproces

Daarnaast is er ruimte voor vragen uit de praktijk.

Begeleiden en coachen van studenten door werkbegeleider

Irene Spoelstra en Heleen Westenbroek

Er wordt tijdens deze workshop ingegaan op de verschillende rollen die je als werkbegeleider vervult om het leerproces van de student te faciliteren. Daarnaast wordt er specifiek ingegaan op ‘hoe coach je een student bij dreigende uitval’.

Begeleiden van studenten met psychische en lichamelijke problemen tijdens de stage

Frank Euwema en Anja van Daatselaar

In deze workshop komen de volgende items aan bod: informatie over SMF (studeren met faciliteiten ivm een psychische of lichamelijke aandoening), recente ontwikkelingen, mogelijke voorzieningen en dilemma’s in begeleiding

Klinisch Redeneren en EBP

Anke Wymenga, Jantine Pasterkamp, Anja van den Berg  en Lubke van ’t Hul

Tijdens deze workshop vindt kennisoverdracht plaats t.a.v. klinisch redeneren en de samenhang met EBP en de wijze waarop de student dit moet laten zien tijdens de stage.

Hoe ontwikkel je een onderzoekende houding?

Lydie de Jong en Jobke Wentzel

Veranderingen in de zorg gaan snel. We verwachten van hbo-verpleegkundigen dat zij hiervan op de hoogte zijn, erop anticiperen, maar ook in zorginnovaties kunnen participeren. Zo kunnen verpleegkundigen de kwaliteit van zorg verbeteren of behouden. Het is daarom van belang dat onze studenten leren om in de praktijk kritisch en onderbouwd hun verpleegkundig handelen vorm te geven. Daarnaast verwachten we dat studenten knelpunten kunnen analyseren en ideeën kunnen opstellen om de zorg te verbeteren. Tijdens deze workshop gaan we in op hoe we, gezamenlijk als praktijk en onderwijs, het onderzoekend en kritisch vermogen van studenten ontwikkelen.

Inschrijven was mogelijk tot en met 15 september 2023.