Kerken en organisaties helpen om groots te durven dromen

Zingevers. Een bedrijf van twee oud-studenten van Viaa met een droom. Een droom om de wereld te veranderen door betekenis te geven aan het leven van andere mensen. Daniël Kehanpour en Pieter Jan Kruizinga vertellen over hun droom en welke rol hun bedrijf Zingevers daarin speelt.

Ik wilde de wereld veranderen. Iedereen moest het evangelie horen en daarom ben ik een paar jaar geleden gestart met de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (nu hbo Theologie). Tijdens de opleiding kwam ik er al achter dat de droom om iedereen over God te vertellen niet heel realistisch was. Maar die drive heb ik nog steeds, alleen wat kleiner”, vertelt Pieter Jan lachend over zijn droom voor de wereld en zijn leven.

Voor Daniel was er nog niet zo’n duidelijke missie om het evangelie te verspreiden, toen hij begon aan de opleiding. “Ik was al actief betrokken in mijn kerk. Het leek me wel leuk om daar iets mee te doen als professional. Zo kwam ik uiteindelijk bij deze opleiding uit.”

Twijfels

Tijdens de opleiding werden de twee studenten flink aan het denken gezet. Daniël: “Als je bijvoorbeeld een opleiding over webbeheer doet, dan kun je privé en studie goed scheiden. Bij theologie en zingeving werkt dat gewoon niet zo. Je krijgt te maken met lastige vragen die ook te maken hebben met je eigen leven, je geloof en je twijfels. Je moet opnieuw kaders voor je eigen geloof vinden.”

Door de veranderde manier van denken en het toelaten van twijfels begonnen Pieter Jan en Daniël zich af te vragen of ze straks nog wel zouden passen als kerkelijk werker binnen de traditionele kerken. Deze persoonlijke vraag hebben ze daarom gebruikt als onderzoeksvraag voor hun afstudeeropdracht.

Pieter Jan: “We hebben onderzocht hoe geloofswerkers die, net als wij, horen bij de generatie millennials omgaan met hun persoonlijke geloofsbeleving en hun professionele handelen binnen een gemeente. Er zit bij deze generatie namelijk vaak een kloof tussen denken en handelen.”

Uit het onderzoek bleek dat veel generatiegenoten dit probleem herkenden. “Je gaat door een geloofscrisis. Alle zekerheden die je vroeger dacht te hebben, vallen weg. Wat blijft er dan nog over? Veel ‘waarheden’ blijken meer vast te zitten aan traditie en niet zoveel met het geloof te maken te hebben. Deze ontwikkeling bleek de deelnemers aan het onderzoek niet in de weg te staan tijdens hun werk. Je moet beseffen dat je in dienst van een gemeente bent en afwegen wat je wel en niet kunt zeggen”, legt Daniël uit.

Start van zingevers

De twee oud-studenten waren erg blij met deze uitkomst. Pieter Jan: “Voor ons was dit een fijne uitkomst. We zouden dus toch aan de slag kunnen binnen de traditionele kerken. En bovendien heeft dit afstudeeronderzoek ons geholpen met het starten van Zingevers. De samenwerking beviel ons zo goed, we vonden het jammer om dat te stoppen.” “En het leek ons leuk als het onderzoek voor meer mensen van waarde zou kunnen zijn”, vult Daniël aan.

Zo ontstond Zingevers. Een bedrijf dat kerken en organisaties wil helpen om groots te durven dromen. Zingevers richt zich niet alleen op de rol van millennials (de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000) binnen de kerk, maar is breder. “Natuurlijk gaat het vaak over millennials, omdat we daar onderzoek naar hebben gedaan. Maar we helpen kerkenraden bijvoorbeeld ook met visievorming of geven een cursus pastoraat aan gemeenteleden”, vertelt Pieter Jan.

Seculiere organisaties

De twee oud-studenten willen zingeving breed houden en zich daarom niet alleen richten op kerken. “Voor elke organisatie is zingeving belangrijk. Het gaat om de diepere betekenis, het bestaansrecht van een organisatie. Het is onze droom om de waarde van zingeving in de bedrijfswereld te introduceren. Waarom doe je het werk dat je doet? Ook in de seculiere wereld is deze vraag belangrijk en is het vruchtbaar voor je werk om met zingeving bezig te zijn.”