Kinderen van de Hannah scholengroep leren onderzoeken met een onderzoekswedstrijd

24 juni 2022

De Hannah scholengroep organiseert in samenwerking met het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa in Zwolle een jaarlijkse onderzoekswedstrijd. Dit schooljaar is het thema ‘water’. Groepen 7 en 8 van de scholen van Hannah zijn hier de afgelopen periode mee bezig geweest. In het onderzoek ligt de focus op twee onderdelen: onderzoek en samenwerken.

“Dit is het 4e jaar dat we de Hannah onderzoekswedstrijd organiseren en elk jaar krijgen we meer leerkrachten enthousiast om mee te gaan doen”, vertelt Annegreet de Graaf, een van de docenten.

Ingrid Paalman, lector van Goede Onderwijspraktijken: “Tijdens de onderzoekswedstrijd leren de kinderen niet alleen veel over onderzoeken, en onderzoekende houding, het project heeft daarnaast een positieve uitwerking op het groepsgevoel. Leerkrachten leren veel over de processen van onderzoek en samenwerking. Daarnaast kunnen bepaalde kwaliteiten van bepaalde leerlingen heel mooi tot uiting komen tijdens dit proces, wat kan zorgen voor verrassende resultaten.” Op 23 juni was de presentatiedag. Elk team krijgt de mogelijkheid om de uitkomsten van het onderzoek op een creatieve manier te presenteren. Een jury beoordeelt de presentaties.

De winnaar is basisschool de Fakkel uit Almelo. Zij wonnen de prijs voor goed onderzoek en prima samenwerking. “Super fijn dat we gewonnen hebben maar iedereen was heel erg goed! Dus iedereen heeft gewonnen!” aldus de leerlingen.

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa heeft samen met de Hannah scholengroep het onderzoeksproject opgezet. Paalman: “Als lectoraat vinden we het natuurlijk geweldig dat kinderen al op jonge leeftijd ervaring krijgen met onderzoek. Ze leren welke stappen je moet doorlopen bij het doen van onderzoek. Ze gaan een onderwerp van alle kanten bekijken en ontdekken wie wat al weet. En kinderen leren na te denken over wat precies het probleem is en welke oplossingen daar bij kunnen horen.”

De Graaf: “Voor elke stap hebben we een filmpje gemaakt zodat leerlingen en leerkracht kunnen zien wat de bedoeling is en tips krijgen hoe ze te werk kunnen gaan. Uiteindelijk is het vooral een proces van de leerlingen zelf en leren ze juist het meeste door zelf zoveel mogelijk eigenaar te zijn van dit proces. Dat betekent dat een leerkracht meer los moet laten dan hij of zij gewend is. De leerkracht is in dit proces vooral een coach die door middel van het stellen van vragen de leerlingen laat nadenken over hun proces en de keuzes die zij maken.”

Op 23 juni presenteerde elk team hoe ze dit proces zijn doorgegaan en leren ze hun oplossing te presenteren.

“Ze leren naar elkaar te luisteren, elkaar uit te laten spreken, elkaar vragen te stellen en elkaar ruimte te geven”

Ook op het gebied van samenwerking leren kinderen via dit onderzoeksproject heel veel. Paalman vertelt vol enthousiasme: “Elk kind heeft unieke kwaliteiten. In zo’n projectgroep leren ze die in te zetten. Ze leren naar elkaar te luisteren, elkaar uit te laten spreken, elkaar vragen te stellen en elkaar ruimte te geven.”

Eén van de doelen van het project is dat leerlingen andere meningen leren te respecteren en ruimte te geven aan andere ideeën die misschien niet bij je passen. “Dat betekent dat ze ook leren dat ze omgaan met dilemma’s en veranderingen”, vertelt Paalman, “dat zijn ervaringen die helpend zijn in de rest van je leven.”

Het thema in is ‘Water’
Mensen gebruiken dagelijks water, maar hoe en waarom gebruikenmensen water. Of het nu direct (drinken of wassen) gebruik of indirect (voor het maken van producten die ze gebruiken of om energie op te wekken) gebruik is, mensen hebben allemaal op veel verschillende manieren behoefte aan water. De projectopdracht voor het team in dit seizoen is de wijze waarop mensen water vinden, transporteren, gebruiken of afvoeren te verbeteren.

“In zes stappen doorlopen de leerlingen het project”, vertelt Paalman. “Ze beginnen met de oriëntatie op het onderwerp. Daarna onderzoeken ze wat er verbeterd kan worden. De volgende stap is om een plan te maken en onderzoeken ze de verschillende oplossingen die er kunnen zijn. Daarna toetsen ze bij verschillende mensen of hun idee over het probleem en de oplossing klopt.  En de laatste stap is om het onderzoek te presenteren. Daar moeten ze nadenken over wie er langs komt? Hoe zorg je ervoor dat je mensen meeneemt in je verhaal? Is het aantrekkelijk om naar je verhaal te luisteren?” De teams en de jury lopen tijdens de markt langs alle teams. Aan het eind van de presentatiemarkt zal de jury het juryrapport met alle teams delen. Vervolgens mogen alle teams en de jury stemmen uit gaan brengen voor het voor hen beste onderzoeks- en samenwerkingsproces. Aan het eind van de dag worden de winnaars bekend gemaakt. Tijdens de wedstrijddag kunnen de leerlingen – naast het bekijken van elkaars onderzoek – verschillende activiteiten doen, waaronder een proefje door iemand van Sweco en een spelletje spelen met Sebastiaan van spellenzaak de Dondersteen uit Hengelo.