Nieuwe publicaties Goede Onderwijspraktijken over welbevinden

4 april 2022

De afgelopen tijd heeft het lectoraat meegeschreven aan de website van onderwijskennis.nl. De vernieuwde website van het NRO waarin onderzoeken concreet worden gemaakt voor de onderwijspraktijk. Het lectoraat schreef mee aan het thema: Welbevinden.

Het onderdeel welbevinden valt uiteen in verschillende subthema’s. De artikelen waaraan het lectoraat heeft meegeschreven zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en welbevinden van het schoolteam.

Wie welbevinden ervaart heeft alles te maken met het ontdekken wie je zelf bent en wat jij nodig hebt in de praktijk om je werk goed te kunnen doen.

Voor onderwijspersoneel is de website een stuk toegankelijker geworden om te zoeken naar concrete onderzoeken die ondersteunen in de praktijk. Doe er je voordeel mee!