Zingeving in de thuissituatie (PLOEG-project

Aandacht voor zingeving en levensvragen vormt een belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers zijn specialist in zingeving. Ze begeleiden patiënten en naasten in zorginstellingen en sinds enkele jaren ook steeds vaker in de thuissituatie. Ook van zorgverleners wordt gevraagd aandacht te hebben voor zingeving. In het PLOEG onderzoeksproject zijn instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving beter te organiseren in de thuissituatie. Annemiek de Jonge van het lectoraat Zorg en Zingeving is betrokken bij dit onderzoek.

In de drie PLOEG-deelprojecten wordt onderzocht wat er nodig is om geestelijke verzorging in de palliatieve fase beter te organiseren in de thuissituatie, opdat er nauw samengewerkt kan worden tussen geestelijk verzorgers en andere zorgverleners en patiënten goede spirituele zorg ontvangen. Om dit doel te bereiken zijn drie subdoelen geformuleerd:

  • Ontwikkeling van instrumenten voor het versterken van de inbedding van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg.
  • Ontwikkeling van een levensverhalenmethodiek die ingezet kan worden door geestelijk verzorgers in de thuissituatie.
  • Ontwikkeling van een signalerings- en verwijzingstool voor zingeving in de thuissituatie die gebruikt kan worden door alle betrokken zorgprofessionals.

Wil je je eigen vaardigheden vergroten? Kijk dan eens hier voor:

  • signalerings- en verwijzingstools om te weten hoe je zorg voor zingeving kunt geven en naar wie je door kunt verwijzen als dat nodig is
  • een gespreksmodel dat kan worden gebruikt om de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren rondom zorg voor zingeving
  • tips over onderwijs en trainingen rondom zorg voor zingeving

Op 30 september 2022 vindt de conferentie Zorg voor zingeving plaats waarbij je workshops over de instrumenten kunt volgen. Zet het alvast in je agenda!

Meer lezen over dit onderzoek? https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie