Master Interprofessioneel werken met Jeugd

Masters

Wat kun je verwachten van de master interprofessioneel werken met jeugd?

Persoonlijke professional

Ontwikkeling in perspectief

Onderzoek & innovatie

“Ik wil verder kijken dan mijn eigen vakgebied”
“Wat je bij de master leert, kun je gelijk toepassen in de praktijk. Zo besprak ik met collega’s laatst een casus over een meisje. Haar ouders waren gescheiden en het ging niet zo goed thuis. Terwijl mijn collega’s inzoomden op het meisje, stelde ik voor om ook de ouders erbij te betrekken. Dit om het probleem op alle niveaus aan te pakken. Deze werkwijze spreekt me aan. Ik wil verder kijken dan mijn eigen vakgebied. Niet alleen omdat ik dat interessant vind, maar bovenal omdat ouders daarom vragen. De master verrijkt mijn werk in alle opzichten.”

Master Interprofessioneel werken met Jeugd

Open dag

Bezoek de open dag voor deze master.

Interprofessioneel samenwerken binnen onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Interprofessioneel samenwerken betekent dat er door verschillende professionals gehandeld wordt vanuit één visie. Dit is bijvoorbeeld nodig tijdens een complexe situatie waarbij je kennis of professionals uit een ander werkdomein nodig hebt. Wil je graag leren hoe je dit het beste kunt doen? En heb je al 3-5 jaar werkervaring binnen het jeugddomein? Dan past de master MIJ bij Hogeschool Viaa perfect bij jou!

De master Interprofessioneel werken met Jeugd is door de NVRG erkend als vooropleiding voor de opleiding tot systeemtherapeut. Tevens is de master geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Deze opleiding is ontwikkeld door de Campus Kind & Educatie: Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ, Landstede en Prokino. Wij geloven dat samenwerking de voedingsbodem is voor de ontwikkeling van de beroepen in het domein Kind en Educatie. Kijk over de grenzen van je eigen vakgebied en je leert als professional meer over de omgeving van het kind. Die manier van domeinoverstijgend werken heeft de toekomst, omdat de diverse domeinen in de praktijk steeds meer overlappen.

Voor een volledig overzicht van de opleiding kun je een 

Meer weten over de master? Je kunt direct contact opnemen met studieleider Tanja van der Vinne door te mailen naar t.vandervinne@viaa.nl.

Tijdens de online bijeenkomst in Teams ontvang je meer informatie over de master en is er voldoende tijd om vragen te stellen. Meld je aan voor de online bijeenkomst over de master MIJ tijdens de Open Dag op 11 mei.

Geeske Boer
Jeugdverpleegkundige

Volg de master Interprofessioneel werken met Jeugd bij Hogeschool Viaa

Home                 Opleidingen                Master Interprofessioneel werken met Jeugd

Master MEL studeren in Zwolle

Bezoek de open dag voor deze master

Open dag

Om complexe vraagstukken in het jeugddomein aan te pakken is het essentieel dat professionals met elkaar samenwerken. Dit voorkomt versnippering en het langs elkaar heen werken. Daarnaast overstijgen veel vraagstukken de kennis en kunde van één enkel domein. Professionals met uiteenlopende expertises zijn tijdens deze vraagstukken noodzakelijk. Het doel is om vanuit een gemeenschappelijke visie een vernieuwende aanpak te ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van de jeugd en alle betrokkenen. Binnen de master MIJ leer je deze aanpak vormgeven.

In deze opleiding raak je geïnspireerd om gezamenlijk een positieve beweging in gang te zetten voor kinderen. Alle betrokken relaties van kinderen worden hier logischerwijs ook in meegenomen. De volgende drie leerlijnen vormen een rode draad door de vier semesters:

Meer weten over deze master?

Master Interprofessioneel werken met Jeugd

Wie met jeugdigen werkt, werkt met alle relaties die ertoe doen

Meld je aanDownload brochureuitgebreide brochure aanvragen.