Als een madeliefje tussen de straatstenen

Soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners in evangelicale missionaire gemeenschapsvorming

Op 1 april 2022 promoveert Annemiek de Jonge, curriculum coördinator Theologie en onderzoeker bij het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa aan de Theologische Universiteit Kampen.Haar onderzoek naar missionaire gemeenschapsvorming draait het om het beschrijven, interpreteren en evalueren van soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners in twee praktijken van missionaire gemeenschapsvorming.

De Jonge concludeert dat theologische opvattingen over heil en gemeenschap vaak abstract en idealistisch worden geformuleerd. Zij werken op die manier weliswaar vaak inspirerend voor beginnende pioniers, maar komen onder druk te staan wanneer zij aan het werk gaan in een seculiere context. Daarom pleit de Jonge voor een ‘theologie van onderop’ waarin opvattingen en ervaringen van mensen uit de praktijk startpunt zijn voor theologische reflectie en voor een proces van sense-making waarin theologen en practitioners samen op zoek gaan naar verbinding tussen institutionele opvattingen en de dagelijkse praktijk. Ze laat zien dat, hoewel missie altijd wortelt in opvattingen over het heil, er in de dagelijkse praktijk van het missionaire werk weinig wordt gesproken en nagedacht over soteriologie met als gevolg dat mensen in de praktijk zich vaak onzeker voelen als hun oorspronkelijke opvattingen niet meer aan lijken te sluiten bij wat ze ervaren. Tenslotte blijkt dat een missionaire gemeenschap die oog heeft voor kleinheid, kwetsbaarheid, pijn en falen een belangrijke basis gevonden heeft voor het scheppen van een ‘nieuw verhaal’, voor ‘theologie van onderop’.

De handelseditie van haar boek is verkrijgbaar via deze link.

Het promoveren van Annemiek de Jonge is te volgen via deze link.