Dé uitdaging van de Zwolse mbo's, hbo's en Isala

Innovator praktijkleren Annecarlien van Knapen vertelt

Hoe krijgen we meer kwaliteitsvolle stageplekken in Isala voor onze studenten verpleegkunde? Met die vraag worstelden de Zwolse mbo’s, hbo’s en Isala. En daarom werd Annecarlien van Knapen als zogenaamde ‘innovator praktijkleren’ aangenomen. Inmiddels zijn we een ruim jaar verder. Wat zijn haar ontdekkingen en uitdagingen? Vijf vragen aan Annecarlien.

1. Vertel eens over de opdracht die je van de scholen en Isala kreeg?

“Als innovator praktijkleren had ik twee doelen; enerzijds het uitbreiden van het aantal stageplekken voor verpleegkundestudenten en anderzijds het optimaliseren van de kwaliteit van de leerafdelingen waar de studenten stage lopen. Deze samenwerking tussen Landstede, Deltion College, Windesheim, Hogeschool Viaa en Isala is uniek. Elke school is anders, maar we hebben allemaal dezelfde stip aan de horizon: toekomstige beroepsprofessionals voor de zorg goed opleiden. In de raakvlakken vinden we elkaar. En dat is belangrijk, want als je inzicht krijgt in hoe de ander werkt, krijg je oplossingen op tafel. Door mijn functie zijn veel zaken in het project aangejaagd en versneld.”

2. Welke successen heb je het afgelopen jaar behaald?

Het eerste half jaar was ik vooral druk met praktijkonderzoek. Ik heb kennis gemaakt met alle scholen en veel gesprekken gevoerd en ik bezocht alle leerafdelingen. Op deze manier kreeg ik een goed beeld van de situatie en van de verschillen. Daarnaast deed ik een zogenaamde deskresearch over andere vormen van stage lopen. We wilden weten hoe andere scholen en andere ziekenhuizen praktijkervaring vormgeven. Tegelijkertijd werkte ik aan een voorstel om de kwaliteit en uniformiteit op de leerafdelingen te vergroten. Zo ontdekte ik dat de inzet van de docent op de leerafdeling heel verschillend is. Ook heb ik een start gemaakt met de ontwikkeling van een handleiding. Ondertussen groeide het aantal stageplaatsen. Zo’n 26 extra studenten kunnen bij Isala stage lopen. Dit is onder meer gelukt door het creëren van nieuwe leerafdelingen.”

3. Welke uitdagingen kwam je tegen?

“Allereerst heb ik het afgelopen jaar meermaals ervaren dat de praktijk vaak weerbarstig is. Zo merkten we bijvoorbeeld dat we op de ene afdeling extra stageplekken realiseerden, terwijl gelijktijdig op andere afdelingen het aantal plekken afnam door een veranderende zorglandschap. Door het (tijdelijk) sluiten van bedden of door verplaatsing van zorg is het aanbieden van stageplekken een dynamisch gebeuren. Daarnaast was het voor mij soms ingewikkeld om overleggen te organiseren. Momenten waarop zowel verpleegkundigen van afdelingen en docenten op scholen beschikbaar zijn, is uitdagend, gezien de drukke agenda’s van beide groepen en vakanties die op verschillende momenten vallen.”

4. Hoe gaat het project verder?

Ik word blij van de kwaliteitsverbetering én van het uitbreiden van de stageplaatsen. En we zijn er nog lang niet; ik zie nog veel mogelijkheden. Zo denk ik dat er op meer afdelingen, buiten de standaard verpleegafdelingenruimte is voor stagiaires. Denk aan de poliklinieken. Het afgelopen jaar heb ik dingen aangejaagd en verkend, maar gedegen onderzoek naar andere stagevormen kost veel tijd en daar lag ook niet de prioriteit in het verloop van het project. Mijn functie als innovator praktijkleren stopt. Maar de samenwerking tussen de scholen en Isala gaat verder en wat ik heb opgestart gaat hen helpen voor de toekomst. De meeste onderdelen van dit project zijn nu geborgd in de werkzaamheden van de medewerkers  van het team Beroepsontwikkeling Zorgprofessionals van de Isala Academie. Het is mooi om studenten kennis te laten maken met het werken in Isala.”

5. Wat zou je na dit jaar tegen alle docenten en studenten willen zeggen?

“Studenten, verdiep je in de plek waar je gaat stagelopen. Kijk op Insta (bijna elke afdeling heeft een eigen account) of zoek de organisatie op in Google. Ook kun je ziektebeelden opzoeken. Dus ga je op de cardiologie-afdeling stagelopen? Check nog even de theorie, dan voel je je minder onzeker. En docenten: houd het lijntje met de stage-instelling kort. Daar is de student ook bij gebaat. De student, docent en de stageplek zijn samen een belangrijke driehoek en die moet zo klein mogelijk zijn. We kunnen niet zonder elkaar!”

Annecarlien van Knapen

Annecarlien van Knapen (56) haalde in 1991 haar hbo-v diploma. Ze kwam in de thuiszorg te werken en daarna heeft ze elf  jaar in de jeugdgezondheidszorg gewerkt. Daarna kwam ze te werken in Isala waar ze onder meer op de afdeling neurologie en cardiologie werkte. Ze geniet van de dynamiek en de reuring van het ziekenhuis. In deze jaren ontdekte ze dat ze zich wilde inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg in het ziekenhuis. In 2017 kreeg ze een staffunctie in het hartcentrum en in 2019 begon ze aan de opleiding Master Innovatie in Zorg en Welzijn. In 2023 ging ze aan de slag als innovator praktijkleren. Ze houdt ervan om haar kennis en ervaring in te zetten om de kwaliteit van zorg in Isala te optimaliseren zowel voor de patiënt als voor de verpleegkundige beroepsgroep.