Docenten met veerkracht zorgen voor veerkrachtige studenten

Vijf studenten van de minor interprofessioneel werken met jeugd aan Hogeschool Viaa deden het afgelopen half jaar onderzoek naar veerkracht onder studenten. Zij richten zich daarbij vooral op de rol en invloed die docenten van hbo-instellingen daarbij kunnen hebben. Wat blijkt? Veerkrachtige docenten zorgen voor veerkrachtige studenten.

Mentale gezondheid en prestatiedruk

De mentale gezondheid van studenten staat onder druk. Ook uit het onderzoek dat de vijf studenten van de minor interprofessioneel werken met Jeugd deden onder studenten van verschillende hogescholen blijkt dat. Bijna veertig procent van de respondenten ervaart problemen rondom de mentale gezondheid. Als grootste aanleiding hiervoor werd prestatiedruk in sociale kringen genoemd.

“Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress of tegenslagen. Wanneer je verschillende tegenslagen te verwerken krijgt, kun je uit balans raken. Maar, na verloop van tijd veer je terug naar je oude jij, of zelfs naar een betere versie van jezelf. Of je veerkrachtig bent hangt af van verschillende omgevingsfactoren, waaronder een groot sociaal netwerk”.

Rolmodel

De vijf studenten deden ook onderzoek of er ook invloed is van docenten op de veerkracht van studenten. Daarvoor werd de functie van docent gelegd naast de voorwaarden die zijn opgesteld voor het fungeren van docent als rolmodel. Een docent voldoet vrijwel aan alle voorwaarden.

Eén aspect springt er daarbij uit: namelijk de eigen veerkracht (mentale welzijn). Om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen, is het welbevinden van de docent zelf van groot belang. Het welbevinden van leerlingen (en studenten) is namelijk ingebed in het welbevinden van de leerkracht of docent. (Koers, 2023)

Bewustzijn

Charina Wemekamp is derdejaarsstudent Verpleegkunde en werkte mee aan het onderzoek. Charina: “Het is voor een docent dus van belang om bewust te zijn van gedrag en houding die wordt aangenomen richting studenten. Ons onderzoek toont aan dat een docent die goed in zijn vel zit, beter fungeert als rolmodel. Daarom is het van belang dat een docent die disbalans ervaart in zijn veerkracht hulp zoekt als dat nodig is. Hiermee is de student ook geholpen. Het advies voor de docenten is dus; zorg goed voor jezelf, durf je kwetsbaar op te stellen en wees toegankelijk”.

Meer weten over dit onderzoek?

Stuur dan een mail naar studentbegeleiding@viaa.nl

De uitkomsten van het onderzoek verwerkten de studenten in een korte video waarin zij bewustwording willen creëren en tools aan reiken aan docenten hoe zij op een positieve manier aandacht kunnen hebben voor de veerkracht van studenten.

Studenten over veerkracht en de cruciale rol van docenten daarbij