Hogescholen Viaa en Windesheim en Travers Welzijn blijven nauw verbonden om sociaal werk in Zwolle te verstevigen

De hogescholen Viaa en Windesheim en welzijnsorganisatie Travers Welzijn sloegen afgelopen jaar de handen ineen en ontwikkelden samen een intern scholingsprogramma voor medewerkers van Travers Welzijn: (ver)Sterk Sociaal Werk.

Aan de hand van thema’s die relevant zijn in het welzijnswerk volgden 55 welzijnswerkers een half jaar lang lessen van docenten van Viaa en Windesheim in leerteams waarbij collega’s uit verschillende teams bij elkaar kwamen. Buiten de theorie, die voor de één een opfrisser was en voor een ander best wel nieuwe kost, ervaarden de deelnemers het als een meerwaarde collega’s op deze manier te ontmoeten. Er werd tijd genomen om te reflecteren op het eigen handelen en de vraag of we wel voldoende stilstaan bij wat we doen. Voor de deelnemers was het een leerzaam proces, zowel professioneel als persoonlijk.

Leerteambegeleider Ronald Groot, docent Social Work op Hogeschool Windesheim zag veel hardwerkende mensen met passie voor het vak in zijn leerteam. “Zij zetten zich vaak in vanuit een intrinsieke motivatie. Daarna wordt er gekeken of het past bij de doelstellingen van de organisatie. De interne scholing heeft bijgedragen aan de bewustwording van medewerkers. Zij stellen zichzelf nu eerder de vraag: ‘Hoe doen we de dingen eigenlijk hier? Klopt het nog wel, wat ik doe?’”

De winst van dit programma zit ‘m wat Eelke Pruim, teamleider Social Work bij Windesheim in het Zwolse plaatje. “Drie partijen die zich bezighouden met Sociaal werk zijn op zowel theoretisch als praktisch niveau verbonden en houden elkaar op deze manier in beweging.” Travers Welzijn heeft de ambitie een lerende organisatie te zijn én te blijven. “Met de ervaring van het afgelopen jaar in ons achterhoofd, kijken we uit naar een voortzetting van persoonlijke én professionele ontwikkeling van onze medewerkers,” vertelt Elske Heinen, manager bij Travers Welzijn. “Eén van de thema’s uit het scholingsprogramma is interprofessioneel werken. Hoe mooi is het om in Zwolle nog meer de verbinding met elkaar te vinden, waar ieders kwaliteit en talent optimaal benut kan worden. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van.” In het nieuwe schooljaar 2023-2024 wordt er opnieuw samengewerkt. Jaap Roose, docent bij Viaa en leerteambegeleider is enthousiast: “Het is echt heel tof om op deze manier betrokken te zijn bij sociaal werk in Zwolle. Ik kijk uit naar het vervolg.”

InternscholingsprogrammaTWWindesheimViaa