Hogeschool Viaa tekent VN-verdrag inclusief onderwijs

In het bijzijn van Elke van Doorn, manager Advies van het ECIO, tekende Dirk Wakker afgelopen dinsdag 14 maart voor Hogeschool Viaa de intentieverklaring VN verdrag Inclusief Onderwijs. Het tekenen van dit verdrag is een belangrijke stap om het duurzame inclusieve klimaat bij Viaa nog meer te onderstrepen.

Studentwelzijn op nummer 1

Inclusief onderwijs heeft alles te maken met studentenwelzijn. Hoe vinden studenten met een extra ondersteuningsbehoefte hun weg bij hun studie bij Hogeschool Viaa? Uit het NSE jaarrapport studeren met een ondersteuningsbehoefte van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) blijkt dat Viaa de lijst van hogescholen aanvoert voor de tevredenheid over studeren met een functiebeperking. Dit jaar staat Hogeschool Viaa op nummer 1, de studenten zijn onder andere erg tevreden over het begrip dat ze ervaren en het persoonlijk gesprek met medewerkers.

Studeren met een ondersteuningsvraag

Het ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs is maatschappelijk gedreven en werkt zonder winstoogmerk aan inclusief onderwijs. Tactisch, operationeel en strategisch werkt het centrum aan verdere professionalisering en verduurzaming van inclusief onderwijs en het versterken van het zelfvertrouwen van studenten met een ondersteuningsvraag. Zodat zij kunnen leren zonder belemmering en kunnen uitstromen naar een passende baan op de arbeidsmarkt.

Veerkracht

Jaap Noppers, studentendecaan en coördinator studentenwelzijn: “Het is mooi om te merken dat studenten ons waarderen. Daarnaast willen we juist ook verder ontwikkelen en daar is het tekenen van de intentieverklaring VN verdrag, inzake de rechten van personen met een handicap, een mooie stap in. De mentale gezondheid van studenten blijft aandacht vragen. De komende jaren staan er daarom meerdere projecten op de planning binnen Viaa, ook op het gebied van inclusief onderwijs. Verder willen we in het curriculum aandacht geven aan het vergroten van veerkracht bij studenten en studentenwelzijn een prominentere plek in de organisatie te geven”.

Dirk Wakker bestuursvoorzitter is blij met die score: “Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool. Dat betekent voor ons dat wij bewust willen staan in de christelijke traditie die open, gastvrij en inclusief is.  Onze onderwijsvisie is dat we  gericht willen zijn op betekenisvol ontmoeten ongeacht je achtergrond. Juist daarom is het ondertekenen van dit verdrag zo belangrijk om ook op deze manier te laten zien waar we voor willen staan en dit willen borgen”.

Meer informatie

Meer informatie over dit bericht kan worden gegeven door Jaap Noppers, coördinator studentenwelzijn Hogeschool Viaa, j.noppers@viaa.nl

Lees hier het bericht van het ECIO over het tekenen van het verdrag:

Hogeschool Viaa tekent intentieverklaring VN-verdrag – ECIO

Lees meer