Hogeschool Viaa zet zich samen met andere organisaties in voor cultuursensitiviteit

Op woensdag 17 april vond het symposium Ben jij cultuursensitief? op Hogeschool Viaa plaats. Samen met Driezorg, WijzWelzijn en Samen Zwolle organiseerde Hogeschool Viaa dit symposium voor iedereen die wil weten hoe je een cultuursensitieve houding aan neemt.

Zo’n 100 gasten kwamen op woensdag 17 april naar Hogeschool Viaa om meer informatie te krijgen over hoe je een cultuursensitieve houding aanneemt. Birsen Tas, van WijzWelzijn, liet zien hoe lastig het is voor mensen met verschillende culturele achtergronden om zich te bewegen in onze zorg- en welzijnorganisaties.

Marian Harink & Gerda Brummel, docenten van Hogeschool Viaa, hebben de deelnemers kennis laten maken met het Beschermjassenmodel van Kitlyn Tjin a Djie.  Bij Beschermjassen staat het omhullen van mensen met hun eigen culturele, familiaire en historische context centraal. Het omhullen van mensen, juist in periodes dat het moeilijk is, kan hen helpen hun eigen kracht te vinden.

Werken met diversiteit is ook werken in onzekerheid. Het is belangrijk om je als zorg- of welzijnmedewerker bewust te zijn van je eigen Beschermjassen en dus krachtbronnen. Maar ook om te ontdekken waar je andere mensen uitsluit. Tijdens de workshops werden familieverhalen uitgewisseld en het was mooi om te zien dat er daardoor verbinding ontstond tussen mensen.

Juist in verbinding worden perspectieven uitgewisseld, het bestrijdt uitsluiting. Dat kan mensen helpen zich te hernemen en de overgang naar de toekomst te maken.

Organisatoren

In Zwolle wordt al jaren samengewerkt om ook richting ouderen met een migratieachtergrond uitnodigend te zijn. Daarom is in december 2023 een manifest 2.0. ondertekend door diverse zorg – en welzijnsorganisaties voor passende zorg en aandacht voor deze doelgroep. Hogeschool Viaa, WijZ Welzijn en Driezorg/ZGIJV zijn een aantal ondertekenaars van dit manifest en organiseren van daaruit dit symposium. Ook op ander vlak wordt samengewerkt en krachten gebundeld, zie: Ouderen met een migratie achtergrond (samenzwolle.nl)

Bekijk hier een terugblik van het symposium:

Deze video is gemaakt door student Isa Pelskamp van Hogeschool Windesheim