Maatregelen coronavirus

FAQ rondom maatregelen coronavirus Hogeschool Viaa

Update 18 Juni

Gebruik van het gebouw
Onderwijs blijft zo veel mogelijk online en we werken nog steeds zoveel mogelijk thuis. Dit blijft voorlopig van kracht. We volgen ook hierbij het protocol van Vereniging Hogescholen, dat goedgekeurd is door Ministerie van Onderwijs. Wanneer zich wijzigingen voordoen, informeren wij direct alle studenten en medewerkers.

De komende weken komen er ruimere en meer gedetailleerde informatiemails rondom alle ontwikkelingen rondom corona (vanuit werkgroepen). Daar kunnen we informatie van delen. Maar voor nu vind ik alle overige informatie (zoals info over toetsen enzo) niet geschikt om te delen voor iedereen die de website bezoekt.

Update 26 maart

De maatregel van het kabinet om tot 1 juni geen evenementen meer toe te staan heeft ook gevolgen voor het onderwijs op Hogeschool Viaa. Tot 1 juni verloopt al het onderwijs op Hogeschool Viaa digitaal, tenzij eerder de huidige maatregelen worden verruimd. Het gebouw blijft dicht binnen de huidige afspraken. Mocht de situatie veranderen dan communiceren we dat met jullie.

Hogeschool Viaa annuleert ook voor de periode tot 1 juni alle geplande evenementen en activiteiten, tenzij deze op een andere manier invulling kunnen krijgen. In dat geval volgt daar zo snel mogelijk informatie over.

We volgen de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs op de voet. Wanneer blijkt dat het kabinet nieuwe plannen heeft voor het (hoger) onderwijs, zoals het (gedeeltelijk) openstellen van gebouwen, dan pakken we dat direct op. Feit blijft ook dan dat al het onderwijs op Hogeschool Viaa tenminste tot 1 juni digitaal verloopt.

Update 17 maart

 • Het gebouw van Hogeschool Viaa is woensdag 18 maart open van 8.30 – 17.00 uur. Vanaf donderdag 19 maart is het gebouw gesloten.
 • De mediatheek is dicht. Voor het te laat inleveren van boeken in deze periode krijg je geen boete. Vanuit de mediatheek volgt nog nadere informatie. Voor studenten in de afstudeerfase volgt ook nog nadere informatie vanuit de mediatheek.
 • Fysieke toetsen in het gebouw van Hogeschool Viaa gaan niet door. Over toetsing wordt je steeds door je eigen opleiding geïnformeerd.
 • Studentbegeleiders, studentendecanaat (Jaap Noppers en Coos de Koning) en het pastoraat (Clazina Mulder ) zijn gewoon beschikbaar via Skype, telefonisch of via de mail. Maak daar vooral gebruik van!

Onze studenten in de zorg
Laten we ook bidden voor en denken aan onze medestudenten die werkzaam zijn in de zorg. Het zijn zware tijden voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor hen. Wij vragen jullie om hen mee te nemen in gebed.

Update 16 maart

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven daarover met jullie communiceren. Na onze laatste update afgelopen vrijdag zijn er op dit moment de volgende aanvullende maatregelen:

 • Volgens de richtlijnen van het RIVM vindt er tot 6 april geen fysiek onderwijs plaats op Hogeschool Viaa.
 • Hogeschool Viaa heeft een crisisteam samengesteld, dat regelmatig bij elkaar komt.
 • Afgelopen zondag is het crisisteam bijeengekomen. Na overleg is het besluit uitgegaan dat Hogeschool Viaa haar buitenlandse studenten terugroept.
 • Er zijn veel vragen over toetsen en de toekenning van credits. We hebben de bestuurssecretaris, de portefeuillehouder onderwijs en de voorzitters van de examencommissie gevraagd om hier een advies over te geven. Wij communiceren daar zo snel mogelijk over met jullie.
 • Over de openingstijden van de mediatheek ontvangen jullie apart bericht.
 • Vandaag en morgen (maandag en dinsdag) hanteren wij afwijkende openingstijden voor het gebouw (het gebouw is open van 08.30 uur tot 17.00 uur). Morgen communiceren wij hier verder over. Houd rekening met de mogelijkheid dat het gebouw vanaf woensdag gesloten is.

Heb je een algemene vraag rondom de maatregelen van Hogeschool Viaa m.b.t. het coronavirus? Kijk dan eerst op www.viaa.nl/corona voor een lijst met Q & A (vanaf dinsdag). Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar informatie.corona@viaa.nl. Voor opleidingsspecifieke vragen kun je terecht bij je PPO-docent.

Update 13 maart

Voor Hogeschool Viaa is de gezondheid van studenten en medewerkers heel belangrijk. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen we op de voet. Na onze laatste update afgelopen donderdag zijn er op dit moment de volgende aanvullende maatregelen:

 • De hogeschool (inclusief de mediatheek) is vooralsnog niet toegankelijk voor studenten.
 • Voor zover mogelijk wordt het onderwijs digitaal aangeboden.
 • Studenten ontvangen vanuit de eigen opleiding specifieke informatie en werkinstructies.
 • Bij stages geldt de richtlijn die de werkgever / het stagebedrijf hanteert. Dit geldt voor zowel studenten als voor bezoekende docenten.
 • Alle buitenlandse reizen van studenten en medewerkers gaan tot en met 31 maart niet door.

Heb je algemene vragen over het coronavirus? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het landelijke telefoonnummer  0800-1351. Heb je vragen voor Hogeschool Viaa, mail dan naar informatie.corona@viaa.nl.

Hogeschool Viaa volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij ontwikkelingen die relevant zijn voor de hogeschool informeren wij jullie zo snel mogelijk.

Update 12 maart

Tot en met 31 maart vindt er geen fysiek onderwijs meer plaats op hogescholen en universiteiten. Alle onderwijsgerelateerde activiteiten worden geschrapt. Wel blijft het gebouw van Hogeschool Viaa voor zover mogelijk open voor andere activiteiten.
Vrijdag 13 maart volgt er een update met meer informatie. Voor nu is de boodschap dat de fysieke lessen op Hogeschool Viaa tot en met 31 maart geschrapt zijn.

Gerelateerde opleidingen