Maatregelen coronavirus

Corona nieuwsupdate 18 december 2021

In verband met de lockdown gelden de volgende maatregelen voor onze hogeschool vanaf a.s. maandag:

 • Vanaf maandagmiddag geven we alle lessen online tot de kerstvakantie. We passen het rooster aan en halen de lokalen weg uit het rooster.
 • Maandagmorgen vervallen alle lessen tot 12.30 uur, met uitzondering van praktijklessen HC en herkansingen (SW en TH) of 2de kansen (HC), zodat we ons kunnen voorbereiden op het omschakelen naar online lesgeven;
 • Ingeroosterde praktijklessen HC (vtv-lessen) en herkansingen (SW en TH) of 2de kansen (HC) zijn komende week fysiek in ons gebouw. Uiteraard houden we ons aan de corona maatregelen;
 • Het restaurant is gesloten;
 • Mediatheek is beschikbaar voor kwetsbare studenten, reserveer je studieplek via mediatheek@viaa.nl;
 • Alle vergaderingen en overleggen (ook degene waar je een lokaal voor had gereserveerd) vinden online plaats.

Bij vragen kan je mailen naar informatie.corona@viaa.nl

Corona nieuwsupdate 23 augustus 2021

Goed nieuws! Na ca. 1,5 jaar te leven met corona en daar ons onderwijs op aan te passen mogen we weer volledig open! En daar zijn we blij mee. Want we zien jullie graag in levende lijven. Wat betekent dit concreet voor het studeren in ons gebouw?

 • Rooster  – We roosteren op volledige bezetting en maximaal 75 studenten in een zaal.
 • Neem contact op met je academie als je online onderwijs wilt volgen Voel je je niet veilig genoeg om naar ons gebouw te komen om gezondheidsredenen, of moet je in quarantaine? Neem dan contact op met je academie om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het volgen van online onderwijs.
 • In en om het gebouw – Let op: in het gebouw zijn mondkapjes verplicht! Neem dus je mondkapje mee, of haal een mondkapje op bij de receptie. Volg de looproutes in het gebouw, en hou 1,5 meter afstand. Ons gebouw ventileert volgens de laatste nomen en is daarmee veilig. Zet in een ruimte gerust een raam open.
 • Zelftesten – Heb je klachten? Hoe minimaal ook, blijf thuis en laat je meteen testen via de GGD (dus niet via een zelftest)! We vragen je om voor je eigen veiligheid en die van anderen 2x per week preventief te testen via een zelftest. Deze kun je gratis aanvragen via Zelftest (zelftestonderwijs.nl). Je ontvangt dan er dan vier. Ben je positief getest? Dan blijf je thuis en laat je je nog eens officieel testen via de GGD en volg je hun advies op.
 • Vaccineren – Je bent welkom in het gebouw of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Er wordt niet gecontroleerd.
 • Thuiswerken – De overheid geeft nog steeds aan dat thuiswerken de norm is, tenzij het niet anders kan. Dat betekent dat veel van onze collega’s (denk aan ondersteunend personeel) online te bereiken zijn.

Corona nieuwsupdate 17 december 2020

Geplande toetsen gaan door, praktijkonderwijs volgens aangepast rooster

We hebben als Hogeschool de gelegenheid gekregen om geplande toetsen gewoon door te laten gaan volgens rooster. Er zijn in principe geen wijzigingen tenzij je vanuit je eigen opleiding daarover bericht krijgt.
Er is ook toestemming om het praktijkonderwijs doorgang te laten vinden. Welke les fysiek wel, en welke les omgezet wordt naar online, of niet doorgaat hoor je deze week via je eigen academie.

We weten dat het thuis studeren niet voor iedereen weggelegd. Daarom kun je in de mediatheek een plek reserveren om daar te studeren.
Ook is het mogelijk om boeken digitaal te bestellen en op te halen of terug te brengen in de mediatheek.
Loop je op dit moment stage, volg dan de richtlijnen zoals de werkgever die je geeft. Kun je dus niet stagelopen omdat je werkplek gesloten is, dan blijf je thuis. Dan neem contact op met je studentcoördinator om dit te melden en afspraken te maken.
Als je met het OV naar school moet komen, dan valt dat onder noodzakelijke reizen. Uiteraard vragen we je zo veel mogelijk alternatief vervoer te zoeken voor jouw gezondheid en die van anderen.

Deze periode is niet makkelijk. Voor niemand. We realiseren ons heel goed dat dit heel veel impact heeft op jou als mens. Voel je eenzaam, alleen, depressief of verdrietig: neem contact op met een docent die jou goed kent of het studentenpastoraat.

Update 15 oktober 2020

Vanaf maandag 19 oktober wordt een mondkapje dringend geadviseerd op Hogeschool Viaa.
Voor het dragen van mondkapjes is een dringend advies gekomen van de overheid. Daarom adviseren wij ook om vanaf maandag 19 oktober een mondkapje te dragen in onze hogeschool.

Update 30 september 2020

Wat voor impact hebben de aangescherpte regels om corona onder controle te krijgen voor Hogeschool Viaa? Voor het onderwijs zijn er geen extra aangescherpte regels op dit moment. We werken volgens het vastgestelde rooster.Er is nadrukkelijk gezegd dat thuis werken de norm is, daarom zal ons personeel zo veel mogelijk thuis werken.

Vanwege de internationale reisbeperkingen, de onzekerheid over hoe de coronapandemie zich ontwikkelt en de kwaliteit van de gezondheidszorg in veel verre bestemmingen, is besloten om reizen voor studie en stage buiten Europa te cancelen tot en met het voorjaar van 2021. Voor een aantal bestemmingen in Europa geldt niet dat de gezondheidszorg te wensen over laat. Toch wordt ook voor reizen binnen Europa geen toestemming gegeven. De onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie en in het verlengde daarvan het reisbeleid van de diverse overheden, én de beperkte mogelijkheden bij de partnerinstellingen, zijn reden om geen internationale stages en studie toe te staan. Studenten die plannen hadden voor internationale studie en/of stage in het voorjaar van 2021 hebben, als het goed is, in overleg met hun coördinator al een alternatief plan gemaakt. Dat zal nu in werking moeten treden.

Update 18 Juni

Gebruik van het gebouw
Onderwijs blijft zo veel mogelijk online en we werken nog steeds zoveel mogelijk thuis. Dit blijft voorlopig van kracht. We volgen ook hierbij het protocol van Vereniging Hogescholen, dat goedgekeurd is door Ministerie van Onderwijs. Wanneer zich wijzigingen voordoen, informeren wij direct alle studenten en medewerkers.

De komende weken komen er ruimere en meer gedetailleerde informatiemails rondom alle ontwikkelingen rondom corona (vanuit werkgroepen). Daar kunnen we informatie van delen. Maar voor nu vind ik alle overige informatie (zoals info over toetsen enzo) niet geschikt om te delen voor iedereen die de website bezoekt.

Update 26 maart

De maatregel van het kabinet om tot 1 juni geen evenementen meer toe te staan heeft ook gevolgen voor het onderwijs op Hogeschool Viaa. Tot 1 juni verloopt al het onderwijs op Hogeschool Viaa digitaal, tenzij eerder de huidige maatregelen worden verruimd. Het gebouw blijft dicht binnen de huidige afspraken. Mocht de situatie veranderen dan communiceren we dat met jullie.

Hogeschool Viaa annuleert ook voor de periode tot 1 juni alle geplande evenementen en activiteiten, tenzij deze op een andere manier invulling kunnen krijgen. In dat geval volgt daar zo snel mogelijk informatie over.

We volgen de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs op de voet. Wanneer blijkt dat het kabinet nieuwe plannen heeft voor het (hoger) onderwijs, zoals het (gedeeltelijk) openstellen van gebouwen, dan pakken we dat direct op. Feit blijft ook dan dat al het onderwijs op Hogeschool Viaa tenminste tot 1 juni digitaal verloopt.

Update 17 maart

 • Het gebouw van Hogeschool Viaa is woensdag 18 maart open van 8.30 – 17.00 uur. Vanaf donderdag 19 maart is het gebouw gesloten.
 • De mediatheek is dicht. Voor het te laat inleveren van boeken in deze periode krijg je geen boete. Vanuit de mediatheek volgt nog nadere informatie. Voor studenten in de afstudeerfase volgt ook nog nadere informatie vanuit de mediatheek.
 • Fysieke toetsen in het gebouw van Hogeschool Viaa gaan niet door. Over toetsing wordt je steeds door je eigen opleiding geïnformeerd.
 • Studentbegeleiders, studentendecanaat (Jaap Noppers en Coos de Koning) en het pastoraat (Clazina Mulder ) zijn gewoon beschikbaar via Skype, telefonisch of via de mail. Maak daar vooral gebruik van!

Onze studenten in de zorg
Laten we ook bidden voor en denken aan onze medestudenten die werkzaam zijn in de zorg. Het zijn zware tijden voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor hen. Wij vragen jullie om hen mee te nemen in gebed.

Update 16 maart

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven daarover met jullie communiceren. Na onze laatste update afgelopen vrijdag zijn er op dit moment de volgende aanvullende maatregelen:

 • Volgens de richtlijnen van het RIVM vindt er tot 6 april geen fysiek onderwijs plaats op Hogeschool Viaa.
 • Hogeschool Viaa heeft een crisisteam samengesteld, dat regelmatig bij elkaar komt.
 • Afgelopen zondag is het crisisteam bijeengekomen. Na overleg is het besluit uitgegaan dat Hogeschool Viaa haar buitenlandse studenten terugroept.
 • Er zijn veel vragen over toetsen en de toekenning van credits. We hebben de bestuurssecretaris, de portefeuillehouder onderwijs en de voorzitters van de examencommissie gevraagd om hier een advies over te geven. Wij communiceren daar zo snel mogelijk over met jullie.
 • Over de openingstijden van de mediatheek ontvangen jullie apart bericht.
 • Vandaag en morgen (maandag en dinsdag) hanteren wij afwijkende openingstijden voor het gebouw (het gebouw is open van 08.30 uur tot 17.00 uur). Morgen communiceren wij hier verder over. Houd rekening met de mogelijkheid dat het gebouw vanaf woensdag gesloten is.

Heb je een algemene vraag rondom de maatregelen van Hogeschool Viaa m.b.t. het coronavirus? Kijk dan eerst op www.viaa.nl/corona voor een lijst met Q & A (vanaf dinsdag). Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar informatie.corona@viaa.nl. Voor opleidingsspecifieke vragen kun je terecht bij je PPO-docent.

Update 13 maart

Voor Hogeschool Viaa is de gezondheid van studenten en medewerkers heel belangrijk. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen we op de voet. Na onze laatste update afgelopen donderdag zijn er op dit moment de volgende aanvullende maatregelen:

 • De hogeschool (inclusief de mediatheek) is vooralsnog niet toegankelijk voor studenten.
 • Voor zover mogelijk wordt het onderwijs digitaal aangeboden.
 • Studenten ontvangen vanuit de eigen opleiding specifieke informatie en werkinstructies.
 • Bij stages geldt de richtlijn die de werkgever / het stagebedrijf hanteert. Dit geldt voor zowel studenten als voor bezoekende docenten.
 • Alle buitenlandse reizen van studenten en medewerkers gaan tot en met 31 maart niet door.

Heb je algemene vragen over het coronavirus? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het landelijke telefoonnummer  0800-1351. Heb je vragen voor Hogeschool Viaa, mail dan naar informatie.corona@viaa.nl.

Hogeschool Viaa volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij ontwikkelingen die relevant zijn voor de hogeschool informeren wij jullie zo snel mogelijk.

Update 12 maart

Tot en met 31 maart vindt er geen fysiek onderwijs meer plaats op hogescholen en universiteiten. Alle onderwijsgerelateerde activiteiten worden geschrapt. Wel blijft het gebouw van Hogeschool Viaa voor zover mogelijk open voor andere activiteiten.
Vrijdag 13 maart volgt er een update met meer informatie. Voor nu is de boodschap dat de fysieke lessen op Hogeschool Viaa tot en met 31 maart geschrapt zijn.