Onderwijscentrum De Twijn, Hogeschool Viaa & Vogellanden starten samenwerking positieve gezondheid

Op 5 maart was de aftrap van een innovatieve samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen om positieve gezondheid en zingeving vast onderdeel te maken van het onderwijs. Hogeschool Viaa, De Twijn en Vogellanden slaan handen ineen in een project om dit mogelijk te onderzoeken.

Positieve gezondheid voor een betekenisvol leven

Positieve gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Het richt zich op de individu en hoe deze kan omgaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Wat het leven voor die persoon betekenisvol maakt en hoe deze daar zelf de regie in kan voeren. Zingeving is hier een belangrijk onderdeel van. De komende jaren onderzoeken de drie organisaties hoe positieve gezondheid en zingeving vast onderdeel kunnen worden van het onderwijs op De Twijn, school voor voortgezet speciaal onderwijs. Vogellanden en De Twijn gaan aan de slag om dit te integreren, terwijl Hogeschool Viaa onderzoekt wat het effect ervan is.

Zo jong mogelijk leren denken vanuit een brede blik

Eva van Aarle, netwerkdirecteur van VSO De Twijn, is projectleider en licht toe: “Wij zijn enorm enthousiast over de mogelijke impact die het gedachtegoed van positieve gezondheid kan hebben op het onderwijs van kinderen en jongeren die voor bijzondere uitdagingen in het leven staan door een beperking. Het gedachtegoed van positieve gezondheid wordt al steeds meer geïmplementeerd in de zorg en mondjesmaat in het onderwijs. Hoe jonger je begint met denken over het leven vanuit een brede blik, des te meer waarde het aan iemands leven toevoegt. We willen jongeren leren om meer regie te voeren. Juist in een tijd waarin mentaal welbevinden zo onder druk staat.”

Het idee is dan ook dat positieve gezondheid op zo’n manier onderdeel wordt van het onderwijs, dat het een vanzelfsprekend gedachtegoed is. “Onderwijs is meer dan alleen kennis opdoen en vaardigheden aanleren, zeker bij een doelgroep die meer uitdagingen heeft. Positieve gezondheid is gericht vanuit waarden; Wat vindt iemand belangrijk? En hoe kan daar een bijdrage aan geleverd worden? Zo denken is een competentie die meer ontwikkeld moet worden. We gaan gezamenlijk kijken hoe we dat kunnen realiseren”, vertelt Jeroen van Vilsteren, manager Prevalidatie van Vogellanden.

De basis leggen voor gezond leven

Voor het project ontvangen de organisaties een subsidie van de Provincie Overijssel. Gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek: “Jong beginnen met aandacht voor leefstijl en preventie legt een basis voor een gezond leven. Als provincie vinden we het belangrijk om te volgen welke impact het project positieve gezondheid heeft bij jongeren.” Aliza Damsma, lector Zorg en Zingeving Hogeschool Viaa, voert het onderzoek in het project uit. Ze vertelt: ‘We zijn heel blij dat de provincie Overijssel de waarde inziet van het onderzoeken op welke andere manier we naar de gezondheid van kinderen en jongeren kunnen kijken. We gaan samen aan de slag om te ontdekken hoe werken vanuit de benadering van positieve gezondheid eruitziet bij kinderen en jongeren met specifieke uitdagingen. Daarbij is onze overtuiging dat zingeving de fundering is voor een goede gezondheid, dus dat nemen we mee in ons onderzoek. We hopen echt iets bij de kunnen dragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren”.

Over De Twijn, Vogellanden en Hogeschool Viaa

Onderwijscentrum De Twijn biedt onderwijs aan leerlingen van 4-20 jaar en beschikt over een eigen expertisecentrum voor scholen in de regio.

Vogellanden is het centrum voor medisch specialistische revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl in Zwolle. Voor jong en oud.

Hogeschool Viaa verzorgt kwalitatief hoogwaardige opleidingen, waarbij het lectoraat Zorg en Zingeving zich richt op onderzoek in zorg en zingeving en dit omzet naar de praktijk van alle dag.

Mee pionieren?
Wil je mee pionieren? Dat kan! Neem dan contact op met Aliza Damsma, lector Zorg en Zingeving.