Onderzoek naar aandacht voor zingeving op maat

Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Opella en Hogeschool Viaa tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor brancheproject Verzorging en Verpleging

Dinsdag 1 november ondertekenden de bestuurders van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Opella en Hogeschool Viaa een samenwerkingsovereenkomst voor het brancheproject Verzorging en Verpleging. Dit is een onderdeel van het landelijke samenwerkingsnetwerk ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging Eerste Lijn’ gesubsidieerd door ZonMW dat vanaf 1 oktober gestart is. Onder leiding van het lectoraat Zorg & Zingeving van Hogeschool Viaa gaan ze aan de slag met de (door)ontwikkeling van expertise voor professionals in zorg en welzijn in de eerstelijns zorg.

Zorgprofessionals krijgen in de praktijk van de zorg thuis veel te maken met zingevingsthema’s die spelen bij de client, denk bijvoorbeeld aan verlieservaringen, rouw en eenzaamheid, maar ook aan laatste wensen en momenten waarop de client weer meer mogelijkheden krijgt

De verschillende organisaties gaan samenwerken in onder andere een behoefteonderzoek. Hierin wordt verkend hoe de hulpvraag en zingevingsbehoefte in de thuissituatie naar voren komt en wat van welke zorgverleners verwacht mag worden. Het doel is uit te zoeken welke taken en rollen passen bij welke zorgprofessional en hierop voor de verschillende beroepsgroepen de meest gepaste werkprocessen en onderwijsstrategieën te baseren. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van hun handelingsbereidheid voor aandacht voor zingeving in de eerste lijn.